Монтана обменя опит за насърчаване на бизнеса с чешки побратим

Споразумение за сътрудничество подписаха Технологичния център в чешкия град Храдец Кралове и „Технологичен парк” ЕООД – Монтана. Меморандумът бе сключен по време на семинар-дискусия във Вършец, който се провежда по проект “Адаптиране и въвеждане на иновативен модел за насърчаване на самостоятелната заетост от община Храдец Кралове в община Монтана”.

Целта на споразумението е да задълбочи взаимноизгодното сътрудничеството между двата технопарка в Монтана и в побратимения чешки град. Работата на Технологичния център в Храдец Кралове бе представена от директора инж. Ондржей Зезулак и мениджъра Иржи Щиепан. Политиките и мерките за развитие на малките и средни предприятия на местно ниво бяха акцент в презентацията на д-р Карел Вит – ръководител на Отдела по стратегическо развитие и управление на проекти в Община Храдец Кралове.

„Тъй като Чехия стана член на Европейския съюз преди България, можем да Ви бъдем полезни и с информация за проблемите и трудностите, с които сме се сблъскали и начините, по които сме ги преодолели, както и да споделим грешките си, за да не ги допускате и вие“ , каза д-р Вит.

Кметът на Монтана Златко Живков представи икономическият профил на областния град и подчерта, че в Монтана има 2340 микро, малки и средни предприятия, а 5 от местните компании са включени в класацията на стоте най-големи фирми в България. Но въпреки че общината е водеща в Северозапада, тя не е достигнала нивата на икономически най-развитите райони в страната, сподели градоначалникът. В програмата на семинара бяха представени резултатите от ситуационен анализ на бизнес средата в Монтана, проведен по проекта. На базата на този анализ се дискутираха политики за насърчаване на предприемачеството на общинско ниво.

Впоследствие ще бъдат идентифицирани иновативни мерки, административни практики, услуги и модели, които да са адаптират съобразно местната специфика. Целта на проекта, изпълняван от Община Монтана, е да се създаде трайно работещ модел за обмяна на опит и трансфер на добри практики в сферата на насърчаване самостоятелната заетост и на създаването и развитието на микро, малък и среден бизнес в община Монтана. За осъществяването на проекта Община Монтана ще получи 155 258.00 лв. от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът е с продължителност 16 месеца и стартира в началото но ноември миналата година.

Коментари

Задължително поле