Мостовете и доверието не се градят лесно и бързо, заяви Илияна Йотова

„В XXI век светът изпитва остър дефицит на пълноценен диалог – както в различните общности в границите на националните държави, така и на международната сцена. Причина за голяма част от проблемите ни е в това, че загубихме възможността да се чуваме.“ Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на отриването на международната конференция „Движението на необвързаните държави в многополюсния свят: неговата роля в поддържането и насърчаването на международния мир и сигурност“, която се проведе в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

„Движението на необвързаните държави е глас в подкрепа на развиващите се страни на многостранни форуми. Организацията може да прокарва път в световната политика за разрешаването на световните проблеми чрез изграждане на нов тип международни отношения, в които водеща е идеята за мир“, посочи вицепрезидентът.

13Общо 120 държави с 55 процента от световното население членуват в движението, създадено през 1961 г. Държавите в него не са членки на военни блокове, представляват 2/3 от членовете на ООН и са незаобиколим фактор при решаването на въпроси в световната организация.

Илияна Йотова посочи, че съвременният свят е сложен и несигурен. Защитата на човешките права, задълбочаващата се конфронтация между държавите и обществата, нестихващите конфликти в Близкия изток са основни предизвикателства. Те изискват глобални решения, взети чрез диалог и взаимни компромиси. По думите на вицепрезидента на Африканския континент не трябва да се гледа само като на източник на миграция, бедност и неравенства. „Младото му активно население очаква инвестиции и развитие“, заяви Илияна Йотова.

„Макар и различни, много хора в света можем да сме съюзници, но мостовете и доверието не са дадени веднъж завинаги, не се градят лесно и бързо. Тях трябва да ги извоюваме, пазим и развиваме“, отбеляза Илияна Йотова.

Коментари

Задължително поле