Мъжете с 23% по-висока пенсия от жените

Снимка: Булфото
Разликата в размера на пенсията на мъжете и жените у нас намалява през годините.

Почти еднакви са доходите за старост в Естония

Разликата в заплащането на двата пола у нас намалява

36 на сто от българите над 65 години са в риск от бедност

Мъжете у нас получават с 23% по-висока пенсия от жените, обявиха от Евростат. Все пак разликата във възнагражденията за старост на двата пола намалява през годините. През 2012 година дамите са получавали с близо 35 на сто по-малка пенсия от мъжете.

През 2015 г. този процент спада до 29,3, а през 2016 и 2017 г. - до съответно 27,2% и 27,5%.

Разликата в пенсиите у нас е под средната за Европейския съюз - 29 на сто в полза на мъжете. С течение на времето обаче тя намалява и сега е почти 5 процентни пункта по-ниска в сравнение с 2010 г., когато мъжете са получавали с 34% повече.

Въпреки че във всички държави жените са ощетени с размера на пенсията, разликата варира в широки граници. Най-голяма е в Люксембург, където жените на възраст над 65 години получават 44% по-ниска пенсия от мъжете. Следват Малта и Нидерландия - с 40%, Кипър - 39%, Австрия - 37% и Германия - 36%.

Почти незначително е разминаването във възнагражденията за старост на двата пола в Естония - едва 2 на сто, следвана от Дания - 7%, Унгария - 10%, и Словакия - 11%.

В същото време България е на трето място в Европейския съюз по дял на пенсионерите в риск от бедност, показват още данните на Евростат. През 2019 г., откогато са последните актуални данни, 36% от пенсионерите в България са били застрашени от бедност. Това означава, че техният разполагаем доход е по-малък от 60% от средния за страната, след като са взети предвид социалните трансфери. През последните години делът има расте, като най-малък е бил през 2014 г. - 23,1%.

На тези, които продължават да работят 

Преизчисляват служебно пенсиите от април

Гражданите пак могат да подават заявления

НОИ преизчисли служебно 260 000 пенсии от общо 300 000 през 2020 г.

От 1 април ще бъдат преизчислени служебно пенсиите на хората, които продължават да работят, без те да подават заявление за това, съобщиха от Националния осигурителен институт. Това става с данните за придобития от лицата стаж след пенсионирането до края на предходната календарна година. През 2021 г. преизчисляването на пенсиите вече става по служебен ред като постоянно действащ механизъм.

Гражданите пак могат да подават заявления за преизчисляване на пенсиите им, но в тези случаи се отчитат и данните за осигурителния им доход след пенсионирането, ако това е по-благоприятно за тях. През януари са подадени над 3000 такива заявления, като в тези случаи пенсията се преизчислява от първо число на месеца, следващ месеца, в който е подадено заявлението.

Коментари

Задължително поле