Мътилка потече от чешмите в пет монтански села, пращат им водоноски

Мътна вода тече от чешмите в пет села в общините Монтана и Георги Дамяново. Населението да не използва течността от водопроводите, предупредиха от Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ в Монтана.

След извършените миналата седмици лабораторни анализи на водата в селата Георги Дамяново, Гаврил Геново, Горно Церовене, Безденица и Долна Вереница здравните инспектори установили, че от чешмите тече мътилка, а качествата на питейната вода са влошени.

Най-вероятно водата е замърсена от снеготопенето и падналите обилни дъждове, заявиха експертите.

Ръководството на ВИК и кметовете на общините Монтана и Георги Дамяново да информират населението, че водата от централното водоснабдяване е негодна за питейни нужди и може да се използва само за битови цели, разпоредиха от РЗИ.

За пиене да се използва само бутилирана вода от търговската мрежа, да започне обезаразяване на водопроводите с хлор, а за нуждите на хората да се организира доставянето на питейна вода с водоноски, наредиха още от РЗИ.

Лабораторните анализи ще продължат, а водата от чешмите ще може да се ползва след получаването на двукратни последователни резултати, които съответстват на нормите за питейна вода, обясниха от здравната инспекция.

Коментари

Задължително поле