Мюсюлманското население на Европа ще се увеличи до 14%

При един от вариантите дялът на изповядващите исляма у нас намалява

През последните години Старият континент е свидетел на рекорден наплив от преселници от Сирия и други предимно мюсюлмански страни и изследователският център “Пю” е разработил 3 сценария за бъдещото европейско население към 2050 г. В изчисленията влизат страните от ЕС-28, Норвегия и Швейцария. Общото мюсюлманско население в тези страни от 19,5 млн. (3,8%) през 2010 г. станало 25,8 млн. (4,9%) през 2016 г., като в България изповядващите исляма са 11,1%.

При 1-вия сценарий на нулева миграция този процент за 30-те държави ще се увеличи до 7,4% към 2050 г., респективно за България до 12,5%.

Във 2-рия - средно ниво на миграция, мюсюлманите ще бъдат 11,2%, а за страната ни се посочва, че ще намалеят до 9,2%, като у нас единствено е регистрирана подобна тенденция, която от “Пю” не обясняват.

В 3-ия вариант на високо ниво на миграция процентът мюсюлманите в 30-те страни достига 14% (75,5 млн.), в България - 11,6%. При този сценарий дялът на мюсюлманите става най-голям в Швеция - 30%, при 8,1% през 2016-а.

Коментари

Задължително поле