Надценката на горивата в касовата бележка

Акцизът и ДДС-то на отделен ред

При продажба на горива върху касовата бележка ще се отпечатва информация за размера на данъка върху добавената стойност, акциза, продажната цена на горивото без акциз и ДДС (нето стойност) и покупна цена на горивото без акциз и без ДДС (покупна стойност). Като информацията ще се изписва на отделни редове.

Това предвиждат промени в наредбата за отчитане на оборотите в търговските обекти, пуснати за обществено обсъждане от Министерството на финансите. Целта е крайният потребител да бъде информиран за това каква част от платената от него сума представлява данъци, и каква е продажната стойност на горивата и стойността на тяхното придобиване от търговеца.

Промяната се отнася както за търговците на течни горива, така и за лицата, които извършват зареждания с течни горива за собствени нужди и регистрират и отчитат зарежданията чрез електронна система с фискална памет. За изпълнение на новите изисквания е предвиден преходен период до 28 февруари 2019 г.

Коментари

Задължително поле