Най-много лични лекари има в Плевен, Добрич и Видин, най-малко - в Разград и Кърджали

Най-малко лични лекари има в регионите на Разград и Кърджали. В Плевен, Добрич и Видин е най-голям е броят на общопрактикуващите лекари. Данните бяха представени от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос, свързан с приходите на личните лекари.

Осигуреността с общопрактикуващи лекари към 31 декември 2018 г. средно за страната е 1 лекар на 1 409 здравноосигурени лица с непрекъснати здравноосигурителни права.

Министър Ананиев допълни още, че според годишните отчети за касовото изпълнение на Закона за бюджета на НЗОК ежегодно се отчита нарастване на здравноосигурителни плащания за първичната извънболнична медицинска помощ /ПИМП/. Заплатените средства през 2017 г. за здравноосигурителни плащания за ПИМП са били 198 902.6 хил. лв., а през 2018 г. - 206 844 хил. лв., с което се отчита нарастване със 7 941 хил. лв., уточни той.

Нарастване се отчита и при средствата, заплащани на лекарите в ПИМП, работещи при неблагоприятни условия. За 2019 г. в Закона за бюджета на НЗОК са заложени с 8.6 на сто повече средства за плащания в ПИМП.

Коментари

Задължително поле