Най-много нарастват кредитите за покупка на жилища

Най-много се увеличават заемите за граждани между 100 хил. и 500 хил. лв., но при по-големите има спад.

Хора с високи доходи получават финансиране за апартаменти и коли

Намаляват милионерските заеми

Най-голям ръст има при кредитите за домакинствата за суми между 100 хил. и 250 хил. лв., сочат данните на БНБ. За година тези заеми са нараснали с 21%, или с малко над 5 хил. броя и към края на юни доближават 30 хил. броя. Най-често това са кредити за покупката на жилища. На второ място по ръст се нареждат по-големите заеми за домакинствата в размер между 250 хил. и 500 хил. лв. За година те се увеличават с 18% и вече надминават 3000 броя. Със сума в такива граници може да се купи доста голям апартамент. Но част от тези заеми са взети от хора като адвокати, нотариуси и зъболекари и са вложени в бизнеса им като например за покупка на офис или оборудване, макар че са регистрирани като кредити за граждани.

При по-големите кредити за домакинства обаче има сериозен спад. Заемите между 500 хил. и 1 млн. лв. намаляват с 18% за година и достигат само 554 броя. А тези над 1 млн. лв. се свиват с 45% до 175 броя. Оказва се, че пазарът на заеми за домакинствата се движи от хора със стабилни и доста високи доходи, които могат да си позволят да вземат и да изплащат заем за покупката на жилище или за развитие на бизнеса си.

При по-малките заеми за граждани между 25 хил. и 50 хил. лв. също има сериозен ръст от 11,8%. Като това са предимно суми необходими за покупката на кола или за основен ремонт в дома. Като отново такива заеми взимат хора с високи доходи.

При по-малките заеми за домакинствата ръстът е по-малък, като при тези между 2500 лв. и 10 хил. лв. дори има спад.

В резултат общият брой на банковите кредити за гражданите нараства с над 58 хил. броя за година и достига 2,947 млн. броя.

 

Оценка

Оптимизмът на хората се увеличава

Общата оценка на хората за икономическата ситуация в страната през последните 12 месеца леко се подобрява, показва анкета на НСИ. Прогнозите за следващите 12 месеца също са по-благоприятни спрямо анкетата преди три месеца.

По отношение на финансовото състояние на домакинствата и оценките, и очакванията на хората в градовете леко се подобряват, докато мненията на живеещите в селата са малко по-негативни.

През юли повечето хората продължават да оценяват ситуацията в страната като неблагоприятна за спестяване, въпреки че техният дял намалява. Анкетата отчита и малко по-позитивна нагласа в намеренията на градското население по отношение на покупката на предмети за дълготрайна употреба и покупката или построяването на жилище през следващите 12 месеца.

Коментари

Задължително поле