Най-много чужди инвестиции в индустрията

Структура на преките чуждестранни инвестиции през 2021 г. по данни на НСИ.

По данни на НСИ за 2021 г.

Вложенията са общо 28,1 млрд. евро

Най-много вложения през изминалата година са направили чужди компании в индустрията - 43,3 на сто от всички вложения или 12,2 млрд. евро. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Общо преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор към 31.12.2021 г. възлизат на 28, 1 млрд. евро по текущи цени.

Чуждите инвеститори са имали интерес още към сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили, транспорт, складиране, хотелиерство и ресторантьорство) - 6, 278 млрд. евро. През изминалата година намаляват инвестициите в сектор строителство, но се увеличават тези в сектора “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”.

По предварителни данни през 2021 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи във всички сектори на икономиката са малко над 23 млрд. лв. Най-много са вложенията в активи в сектора на услугите, следван от този на промишлеността. Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 9,8 до 35,2%.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Инвестиции