Намаляват наемите на засегнати фирми

За бързите заеми няма да има наказателни лихви до края на извънредното положение

Дават ваучери за провалени пътувания

Наемите за ползването на държавни и общински имоти от граждани и фирми може да бъдат намалени до края на извънредното положение. Това гласят текстове от окончателните промени в закона за извънредното положение, които бяха приети от парламента.

По решение на Министерски съвет министрите, областните управители, ръководителите на други ведомства и общинските съвети може да приемат решения за намаляване на месечния наем или за изцяло освобождаване от плащането му от граждани и фирми, които са ограничили или преустановили дейността си заради извънредното положение в страната. В гласувания от парламента текст не е посочено при какво ограничение на дейността фирмите ще може да се възползват от намалението на наемите. Дали това ще важи само при пускане на част от хората във фирмата в неплатен отпуск или и при съществен спад на оборота. Защото има много фирми от 1-2 души, при които няма как част от хората да бъдат освободени. А при други всички ходят на работа, въпреки сериозния спад на оборота заради ограниченията във връзка с извънредното положение.

Точно кои фирми и граждани ще може да плащат по-ниски наеми ще бъде решено от Министерски съвет. А след това всяко ведомство ще може да намали наемите за своите имоти.

Туроператори, които трябва да върнат пари на своите клиенти за провалено пътуване заради извънредното положение, може да им предложат ваучер за платената сума, гласят други промени в закона за извънредното положение. Така хората ще могат да отидат на почивка по-късно през годината. Ако клиентите обаче не искат ваучери и не приемат друго споразумение за заместващ туристически пакет, туроператорът ще трябва да им върне парите до един месец след края на извънредното положение.

По отношение на бързите заеми, както и за банковите кредити, докато сме в извънредно положение няма да начисляват наказателни лихви за забавяне на вноските, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо, договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да се изземват вещи, гласят приетите от парламента текстове. Тези правила ще важат и за договори за лизинг. В първоначалния вариант на закона се предвиждаше да няма санкции за забавени плащания по всички видове договори, включително за плащането на сметки за ток, вода, парно и мобилни телефони, както и по договори между търговски дружества. С редакцията в закона облекченията остават само за заеми и лизингови договори.

С други промени депутатите решиха, че по мярката за помощ 60:40 държавната хазна ще покрива не само 60% от осигурителния доход на работещите в засегнати от кризата фирми, но и дължимите осигуровки за сметка на работодателя.

Трудови договори за краткотрайна заетост в селското стопанство по време на извънредното положение може да се сключат за повече от един ден, предвиждат още гласуваните текстове.

Коментари

Задължително поле