Написаха правилата за усвояване на милиони от фондации

Снимка: Архив

МС прие правилника на Съвета за развитие на гражданското общество

Правителството прие правилника за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество към МС, чиито председател е вицепремиерът Томислав Дончев. Чрез новата правителствена структура ще бъдат разпределяни парите, които хазната ежегодно отделя за подпомагане на граждански инициативи и проекти - около 1 милион лева.

Съветът ще изготвя становища по проекти на гражданските организации, както и ще разработва правила, чрез които ще се разпределят средства за финансова подкрепа на обществено-значими проекти на юридически лица с нестопанска цел.

В консултативния орган ще вземат участие 14 представители на юридически лица с нестопанска цел, които трябва да имат минимум пет години опит в осъществяването на общественополезни дейности в подкрепа на развитието на гражданското общество и гражданското участие.

Коментари

Задължително поле