Наркотрафикът и пристанищата

Практически мерки за противодействие на морския път на дрогата

На 15 февруари във Варна бяха задържани 400 кг. хероин на стойност 32 милиона лева. Това е първото количество хероин, което българските служби успяват да открият и заловят на морска граница, пристигнало по море с контейнери. Агенция “Митници” няма друг такъв случай в своята история. Причините за този успех се дължат на пандемията от COVID-19, добрата работа на прокуратурата, засиления контрол и спрените превозни средства по границите. 

Най-известният случай на контрабанда в пристанище се случва в Антверпен през 2012 г. Кратката схема, по която контрабандата се доставя в Европа, е следната: в контейнерите, в които се транспортират регистрирани и надлежно издадени стоки, пристигащи от Латинска Америка, са натоварени в последния момент контрабандни стоки. След като контрабандният контейнер пристига в Антверпен, контрабандистите се свързват с една от безжичните мрежи на пристанището и „инструктират“ системите за товарене да преместят „натоварения“ контейнер върху техния камион преди пристигането на собственика. Оперативната работа, която започва, след като компаниите се оплакват от периодичната загуба на контейнери, довежда до поредица от обиски и полицейски акции в Дания, Холандия и Белгия. Открити са един тон кокаин, оръжия и над 1,3 милиона евро в брой.

За да се предотврати незаконният превоз на забранени вещества на борда, трябва да се извърши задълбочена проверка. За доставка на дрога с помощта на кораб могат да бъдат използвани:

екипажът;
пасажерите;
доставки и провизии, влизащи на кораба;
стифадори, екипи за почистване или ремонт;
товари, особено контейнери и Ro-Ro товари (автомобили, ремаркета и др.)
зони извън полезрението, като например зоната близо до корабния винт, тласкачите или долната страна на кораба.

Капитанът, заедно с корабособствениците, играе жизненоважна роля в защитата на кораба и екипажа му от престъпни елементи. На практика е почти невъзможно да се осигури пълна безопасност при всеки такъв инцидент, поради факта, че заплахата за сигурността съществува през цялото време на рейса - както в открито море, така и в пристанището.

Кои са стъпките, които трябва да се предприемат преди влизане в пристанището?

Трябва да се осигури допълнително осветление за всички зони на откритата палуба, да се осветят всички сенчести зони; това обаче не трябва да пречи на изискванията за безопасност на корабоплаването.

Инсталиране на физически бариери в зоните под ватерлинията - тъй като те са най-податливи за поставяне на незаконни вещества.

Екипажът трябва да е инструктиран за опасностите при участие в трафик на наркотици. Всички членове на екипажа трябва да са наясно, че наркотрафикантите могат да се опитат да намерят съучастници в контрабандата на наркотици. Моряците трябва да са наясно, че кариерата, свободата и животът им са заложени на карта.

Старшите офицери трябва да провеждат обучения и тренировки с екипажа по ISPS, планове за сигурност на кораба, отговорности за сигурността, пристанищни операции и др. На подходящи места на кораба могат да се поставят допълнителни предупредителни знаци или табла за обща осведоменост на екипажа.

Оценката на риска трябва да отчете факта, дали пристанището на пристигане някога е било свързано с контрабанда на наркотици.

Необходимо е да се обменят данни и да се осъществява връзка с местните пристанищни и митнически власти относно заплахите за сигурността и мерките, които трябва да бъдат предприети за борба с трафика на наркотици. Всички комуникации и дейности, които се извършват, трябва да бъдат записани в съответния дневник.

Какво трябва да се предприеме при влизане в пристанището?

В райони, където контрабандата на наркотици е широко разпространена, трябва да се обмислят допълнителни мерки за сигурност, свързани най-вече, с използването на проверени доставчици на сушата. Всяка подозрителна дейност трябва да се следи внимателно - например въздушни мехурчета във водата около плавателния съд, което може да показва наличието на водолази под водата или малки лодки в непосредствена близост до корпуса на лодката.

Капитанът, служителят по сигурността на кораба и екипажът са отговорни за поддържането на ISPS на борда на кораба. Предпазните мерки като използване на прожектори през нощта, проверка за скъсани пломби и идентификатори за сигурност в отделенията, контейнерите, складовете и др.

Воденето на дневник, който съдържа информация за всички дейности и всички посетители по време на престоя на кораба в пристанището, играе важна роля за поддържането на сигурността на кораба. Дневникът трябва да се проверява както от охраната, така и от служителя по сигурността.

Има случаи, в които дори стифадори и брегови работници, които са участвали в контрабанда на наркотици, получават доверието на членове от екипажа и ги намесват в незаконни дейности.

В края на операциите по товарене и преди отпътуването от пристанището екипажът трябва да извърши щателно претърсване на целия кораб, включително товарните отделения и машинното отделение, за съмнителни предмети или багаж без надзор.

В пристанища, които са били обект на контрабанда на наркотици, пристанищните власти, заедно с митническите служители, трябва да инспектират кораба, преди отпътуване.

В днешно време около 90% от световните товарни превози се извършват по море. Според последните оценки всяка година по море се транспортират над 420 милиона контейнера, а само 2% подлежат на проверки, така че е трудно да се определи реалния обем на контрабандата, скрита в контейнери. В допълнение към наркотрафикантите и контрабандистите, терористични и радикални групи могат да използват пробивите в сигурността на пристанищните системи, за да организират доставката например на взривни устройства.

Спецификите в географското положение на Варненска област, част от чиито граници съвпадат с държавната граница на Република България и с източната външна граница на ЕС, предполагат засилен процес на миграция на хора и капитали. Това спомага за създаване на благоприятни условия за извършване на характерни по вид престъпления, като контрабанда, трафик на наркотици, незаконно преминаване на държавната граница и др. Всички тези фактори определят пристанище Варна като високорисково.

Разследващите органи, начело с прокуратурата, са изправени пред специфични предизвикателства, които произтичат освен от географското разположение, също така и от икономическото състояние, гъстотата на население, наличието на голям брой чуждестранни граждани. В тази връзка, за целите на противодействието на трансграничната организирана престъпност, е необходимо да се разширят действията свързани с превенцията и мерките за сигурност, което би било възможно само с така оформилото се ефективно взаимодействие между прокуратурата, службите за сигурност и митническите органи.

*Авторът е преподавател в сферата на международната сигурност във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” и Висшето училище по телекомуникации и пощи - София.

Коментари

Задължително поле