На четвърто място сме в ЕС по разходи за храна

18,4% от разходите ни отиват за храна и безалкохолни.

Втори сме по плащани суми за здравеопазване

20% от парите за наеми и сметки

Българите са на четвърто място сред жителите на ЕС по дял на разходите за храна в бюджета на домакинствата. У нас 18,4% от парите на семействата отиват за храна и безалкохолни напитки, обявиха от европейската статистическа служба Евростат. Общо за страните от ЕС разходите за храна са само 13% от бюджета на домакинствата. На първите места в ЕС по дял на разходите за храна са Румъния (26%), Литва (20,2%) и Естония (19,3%).

В страните от ЕС най-много са разходите на семействата за наеми и битови сметки за вода, ток и газ - 23,5% от всички разходи. У нас тези разходи имат 20% дял от семейния бюджет. Причината за това е, че в България почти всички живеят в собствени жилища и не дават пари за наеми. Докато в другите страни от ЕС делът на хората, които живеят под наем, е по-голям.

У нас третият най-голям разход е транспортът с дял от 13,7%. Средно за страните от ЕС за транспорт отиват 13,1% от всички разходи, което не е голяма разлика спрямо ситуацията у нас.

Но голяма разлика между нас и останалите страни от ЕС има по отношение на разходите за здравеопазване. У над 6,4% от всички разходи на домакинствата отиват за здравеопазване. Това ни нарежда на второ място в ЕС. Пред нас е само Белгия, където разходите за здраве са 6,7%. Средно за страните от ЕС за здраве отиват само 4,4% от разходите на семействата. Най-добре сред страните от ЕС са в Словакия, където за здравеопазване хората дават само 2,4% от парите си, а след това се нареждат Чехия (2,5%) и Дания (2,9%).
Българите дават по-голям дял от разходите си спрямо европейците и за алкохол, образование и комуникации. Затова харчим по-малко от средния европеец за дрехи и обзавеждане на дома.

Коментари

Задължително поле