На човек от населението: Инвестициите у нас тройно по-малки

Инвестициите на човек от населението у нас са три пъти по-малки от средното ниво в ЕС, което определя по-малката производителност на труда и по-ниските доходи.

Най-близо до нас е Гърция

Най-много са вложенията в Люксембург и Ирландия

Инвестициите в България, спрямо населението на страната, са най-малки от всички страни в ЕС. У нас вложенията на бизнеса на човек от населението са 35% от средното ниво за ЕС, показват последните официални данни на европейската статистическа служба Евростат.

Отчитаните от статистиката инвестиции включват придобиването например на сгради, конструкции, машини и оборудване, компютърен софтуер, литературни или художествени оригинали и големи подобрения на земите като разчистване на горите. Инвестициите са най-добрият начин за повишаване на производителността на труда. А се оказва, че вложенията на бизнеса в страната са най-малки от всички страни в ЕС.

Най-близо до нас е Гърция, където инвестициите на човек са 38% от средните за ЕС. Всички останали държави са доста по-напред от нас. Топ пет на държавите от ЕС с най-малки вложения се допълва от Полша (49% от средното ниво), Румъния (55%) и Хърватия (59%). Очаква се, че страните, в които доходите са по-малки от тези в развитите страни изостават и по отношение на размера на инвестициите, които прави местният бизнес.

Същевременно там, където местният бизнес инвестира повече и доходите са по-високи. В ЕС има две държави, където вложенията са значително по-високи спрямо останалите. Това са Люксембург и Ирландия, където вложенията на местния бизнес са съответно 245% и 244% от средното ниво в ЕС, т. е. покупките на бизнеса на сгради, машини, оборудване, софтуер и т. н. там са два пъти и половина по-големи спрямо населението, от страни като Чехия и Италия, които са близо до средното ниво в ЕС. В същото време инвестициите у нас са близо три пъти по-малки от тези в Чехия.

Има и няколко държави, където вложенията на бизнеса са с около 55% по-високи от средните за ЕС. Това са Австрия (+56%), Швеция (+55%), Белгия (+54%) и Дания (+51%). На следващите места по вложения са Холандия (с 32% над средното ниво), Финландия (+21%), Франция и Германия (по 15% отгоре).

Коментари

Задължително поле