Ненов Димов: През 2020 г. ще има регламент за отоплителните уреди на твърдо гориво

Министърът на околната среда и водите Нено Димов

През 2020 година се предвижда въвеждане изискванията на регламент за битово отоплителни уреди на твърдо гориво с цел подпомагане на процеса за подмяна на тези уреди с такива с по-ниски емисии на вредни вещества. Това каза министърът на околната среда и водите Ненов Димов в парламента относно решаването на проблема с високите нива на фини прахови частици.

„МОСВ предприема мерки на национално ниво по отношение на двата фактора с най-голям принос към замърсяването на въздуха - битовото отопление и автомобилния транспорт“, заяви министърът и уточни, че приносът на битовото отопление за замърсяването е над 50%. „Целим ограничаване на използването на нискокачествени въглища и брикети за битово отопление. Дава се законово основание за разработване на наредба с изисквания за дървесината, използвана за битово отопление“, посочи Нено Димов.

Коментари

Задължително поле