Неустойките два пъти по-големи от кредита

Неустойките по потребителските заеми може да бъдат до два пъти размера на главницата, реши парламентът.

Промени в Закона за потребителския кредит 

Предложението е на БСП

 

Искат да вържат ръцете на съда, коментира адвокат Десислава Филипова

Таван на разходите за неустойки и наказателни лихви по бързите заеми сложиха депутатите. Това стана с промени в Закона за потребителския кредит, включени в преходните и заключителни разпоредби на измененията в Закона за ДДС, които бяха приети окончателно от парламента.

Разходите по потребителските кредити, които потребителят плаща при неизпълнение на задълженията си, не могат да бъдат по-големи от двукратния размер на главницата, т. е. на взетите на заем пари, гласят новите текстове, предложени от депутата от БСП Спас Панчев. Тези разходки включват както наказателната лихва и всякакви такси и неустойки.

Реално с промените искат да вържат ръцете на съда, коментира за “Труд” адвокат Десислава Филипова. В момента честа практика на фирмите за бързи заеми е да налагат високи неустойки, ако клиентът до три дни след взимане на заема не осигури гарант, който отговаря на редица условия. Например при заем от 500 лв. неустойката за неосигуряване на поръчител може също да е 500 лв., обясни адвокат Филипова. Тези неустойки на фирмите за бързи заеми обаче често падат в съда, ако човек потърси правата си. С новите текстове се прави опит за бъдат узаконени практиките на фирмите за бързи заеми, смята Филипова.

В новите текстове е записано, че ако разходите при неизпълнение на договор за потребителски кредит са до двукратния размер на главницата, те не се считат за прекомерни по смисъла на Закона за защита на потребителите и не накърняват добрите нрави. В Закона за задълженията и договорите е посочено, че са нищожни договорите, които накърняват добрите нрави. Но каква е неустойка, която “накърнява добрите нрави” в закон досега не беше посочено и преценката оставаше в ръцете на съда. В резултат редица неустойки се отменяха от съда с различни аргументи. А приетите промени предвиждат за заем от 500 лв. неустойката да бъде до 1000 лв.

Коментари

Задължително поле