Не са верни твърденията, че 4057 деца са приети не по правилата в столични детски градини

Oт Инициативния комитет за качествена и иновативна образователна система твърдят в писмо до медиите, че 4057 деца са приети не по правилата в столични детски градини. „Твърденията за неправомерен прием в общинските детски ясли и детски градини не отговарят на истината“, обясниха в писмо до „Труд“ от Столичната община. Става дума за деца, приети с т.нар. хронични заболявания, за каквито се приемат допълнително в детските градини.

„По Закона за достъп до обществена информация Столична община предостави данните за приетите с хронични заболявания деца в детските ясли и градини. Данните са в две таблици, в едната са общо всички записани в детската градина деца с хронични заболявания, а в другата са диагнозите и броят на децата, приети със съответната диагноза. Изключително притеснително е, че броят на децата от двете таблици се разминава значително и има 960 деца без диагноза, но са приети с предимство“, казват в писмото си от инициативния комитет. От Столичната община обясняват, че разликата от 960 деца се дължи на обстоятелството, че някои от децата са с повече от една диагноза и това е отразено в таблица 1. Таблица 2 съдържа информация само за водещата диагноза.

От инициативният комитет обясняват, че има още 3097 неправомерно записани с предимство деца, тъй като диагнозите, с които са приети не влизат в списъка с такива, които дават предимство. Сред диагнозите са атопичен дерматит, неинфекциозен гастроентерит, вродени аномалии на бъбрека, нарушение на бъбреците и уретера, увреждания на ставите, вродени деформации на стъпалото, хронични болести на тонзилите и аденоидите, аномалии на храносмилателната система, хроничен ринит, назофарингит и фарингит. Всички тези диагнози не са в списъка. „Следователно според данните става ясно, че 4057 деца към дата 10.04.2018 са в привилегировано положение, защото са получили предимство при приема в детска градина без да имат право на това“, твърдят от инициативният комитет.

Децата с хронични заболявания са приемани чрез редовни медицинските документи, издавани от компетентните органи – лекарски комисии, т.е. няма неправомерно приети деца, обясняват от общината.

Предоставяме Ви отговора, който те дават:

„В общинските детски ясли и детски градини се приемат деца с хронични заболявания на основание протокол от лекарска консултативна комисия /ЛКК/ или решение на ТЕЛК (за по-тежките заболявания). Цитираните в сигнала диагнози касаят и вродени заболявания, за които има представени решения на ТЕЛК.

Във връзка с приема на деца в общинските детски заведения е отправено искане към Министерство на здравеопазването относно изготвяне на индикативен списък на хроничните заболявания при децата. В отговор на нашето запитване, МЗ посочва, че може да бъде използван списъкът от Наредба № 39/2004 година за профилактичните прегледи и диспансеризацията, без указание да не се приемат и деца с други диагнози, поставени от лекарските комисии.

Във всички детски заведения /самостоятелни детски ясли и детски градини/ децата с хронични заболявания се приемат с медицински документ – ЛКК или ТЕЛК. ЛКК е съставена минимум от трима лекари с придобита специалност, като към ТЕЛК-а се прилагат и допълнителни медицински документи. Предвид това, че директорите на детските градини не са компетентния орган по заболяванията на децата, то те винаги се съобразяват със становищата на лекарските комисии.

До 2017 година децата с хронични заболявания са приемани на място в детските заведения – от комисия, назначена със заповед на директора. От 2018 година тези деца се приемат чрез електронната система.

Цитираните в сигнала 4057 деца са приети в детските заведения както въз основа на препоръчителния списък, посочен в Наредба № 39 на Министерство на здравеопазването, така и на основание на медицинските документи – ЛКК и ТЕЛК, издадени от лекарски комисии.

С последните промени от месец юни 2018 година в Наредбата за прием на деца в детските градини на територията на Столична община се предлага на Столичен общински съвет да приеме текст, в който изрично се посочва, че децата с хронични заболявания ще се приемат единствено съгласно приложение 8 на Наредба № 8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията на МЗ.

От гореизложеното е видно, че децата с хронични заболявания са приемани чрез редовни медицинските документи, издавани от компетентните органи – лекарски комисии, т.е. няма неправомерно приети деца. Единния разходен стандарт за децата с хронични заболявания е един и същ с останалите деца, приети по общ ред в детските заведения, от което следва, че твърденията за финансова щета на бюджета са изцяло спекулативни и се базират на непознаване на модела за финансиране на детските заведения.“

Коментари

Задължително поле