Николай Нанков издаде разрешение за строеж на още 2 км от магистрала „Струма“

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков издаде разрешение за строеж за още близо 2 км от лот 3.1. на АМ „Струма“ за участъка, който започва от изхода на бъдещия тунел „Железница“ в посока Симитли.

В разрешението на строеж са предвидени и строително-монтажни работи за реконструкция на далекопровод, пресичащ магистралата, съобщиха от МРРБ.

Лот 3.1 от Благоевград до Крупник включва строителство на автомагистрален път, разделен условно на два участъка. Между тях е предвидено строителството на тунел „Железница“.

Изпълнител на проектирането и строителство е ДЗЗД „АМ Струма 3.1, а стойността на проекта е почти 186 млн.лв. с ДДС. Изграждането на участъка между Благоевград и Крупник от автомагистрала "Струма" се финансира от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

„Национална компания железопътна инфраструктура“ получи разрешение за строеж за реконструкция и модернизация на сградата на приемното здание на жп гара „Казичене“ в район Панчарево, която е част от проект „Развитие на железопътен възел София“.

Със заповед на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за близо 17-километров участък от автомагистрала „Хемус“ от пътен възел Буховци при пресичането с път ІІІ-5102 до началото на пътен възел „Белокопитово“.

Парцеларният план засяга землищата на селата Макариополско и Буховци в Община Търговище, както и землищата на с.Черенча и с. Градище, намиращи се на територията на Община Шумен.

Одобрението му ще допринесе за осигуряването на транзитния трафик по Европейската пътна мрежа от връзката с транспортен коридор №ІV на запад до транспортен коридор №ІX близо до Велико Търново, както и за ускоряването на икономическото и социалното сближаване на регионално ниво.

Коментари

Задължително поле