Нищо лично в цензурата

Българският вариант на еврорегламента за защита на личните данни GDPR вече е факт. И не просто факт, а уникален.

В характерното си стремление да настигнат европейците и да ги надминат даже, българските депутати не само промениха националния закон (ЗЗЛД), но и дописаха европейския GDPR - с 10 критерия. Така узакониха проверките на медиите .

По 10 точки ще се проверява дали едно слово е журналистическо и заслужава ли статут, при който обработката на лични данни е допустима. Да, точно така. Ако това поражда съмнение за цензура у някого, то определено е обосновано. Защото по точка 10 например, която гласи -„други обстоятелства, съотносими към случая“- само Бог знае кой ще бъде „ударен“ и кой „оправен“, както пишеше в тефтера на комисаря Златанов“... Само Бог и Комисията за защита на личните данни. А ако Бог няма, никой не знае в близко бъдеще какво ни чака.

Коментари

Задължително поле