Новата транспортна визия на Търново е по виенски образец

Предвиждат се буферни паркинги, които ще имат директната връзка с централната градска част и историческите забележителности в болярския град.

Питат хората какъв град искат в следващите 5, 10 или дори 20 години

 

Велико Търново може да се превърне в първия български град със споделени пространства за пешеходци, велосипедисти и автомобили. Това е една от идеите, обсъждани по време на изработването на новия генерален план за организация на движението, а примерът е от Виена.

Паралелно върви разработване и на нова схема на градските автобуси. Настоящите план и система са още от началото на 90-е години на миналия век и ще бъдат цялостно ревизирани.

С изготвянето на стратегическия документ са се заели експертите от Института по транспортно строителство и инфраструктура към Университета за архитектура, строителство и геодезия. Генералният план очертава дългосрочна визия за организацията на трафика, за маршрутите на обществения транспорт, зоните за паркиране, за пешеходци и за алтернативен транспорт с хоризонт поне две десетилетия.

„Велико Търново е сред най-старите градове у нас. Този факт, заедно с географските особености и характерния релеф определят структурата на градоустройството. Анализираме детайлно всички възможности- за промяна на посоките на движение на определени улици и превръщането им в еднопосочни, за отваряне на затворени отсечки, за преместване на зоните за паркиране и престой, за организиране на светлинно-регулираните кръстовища и още много други фактори“, обясни гл. ас. д-р инж. Христо Грозданов, ръководител на екипа от Института по транспортно строителство и инфраструктура.

Той припомни, че когато започва изграждането на Велико Търново - онази част, която сега се нарича Стария град, изискванията за преминаване на транспортни средства изобщо не са играли роля.

„Тогава движението се е осъществявало пеша, на кон или в най-луксозния случай - с файтон. Днес по същите тези улици искаме да преминават коли и пешеходци, да се разминават свободно, да маневрират, да паркират“, допълва инж. Грозданов.

Дейността е възложена от кмета на Велико Търново Даниел Панов. Една от най-важните задачи е да бъдат изследвани нагласите и очакванията на хората. Затова в първия етап бе проведена обстойна анкета сред великотърновци. „Питаме хората какъв град искат и как си го представят в следващите 5, 10 или дори 20 години по отношения на транспорта и придвижването. Дали те искат да е град на автомобилите, или да бъде град на пешеходците и съвременния градски транспорт. Затова организирахме анкета за проучване на транспортните потоци. От нея има един много важен извод - жителите на Велико Търново са активни и загрижени за своя град. 1607 са участвалите в допитването и това е четири пъти повече над планираните очаквания“, обяснява инж. Грозданов.

Данните от анкетното проучване показват недвусмислено, че великотърновци предпочитат да не се придвижват с автомобили, макар това в момента да е основното транспортно средство, заради неудобен градски транспорт или липса на достатъчно алтернативи.

„Една от възможностите е части от Стария град да бъдат преобразувани в споделено пространство - място, в което всички участници в движението - пешеходци, велосипедисти и автомобили са равни. Това решение вече се прилага в редица европейски градове, а Велико Търново има потенциал да бъде първият град в България, в който да има споделени пространства“, казва още Христо Грозданов.

„Мariahilferstrasse“ във Виена до 2008 г. прилича на традиционно шосе с тротоари, а по тротоарите - метални колчета. По шосето пък сериозен трафик. След реконструкция през 2014 г. тя вече е споделено пространство, тоест по нея се движат пешеходци и автомобили заедно на една плоскост. За да се превърне „Mariahilferstrasse“ в това, което е днес, австрийците направили обсъждания, после референдум, после е създаден проект и накрая се извършил ремонтът. След всичко това се обявява 5-годишен пробен период, за да стане ясно дали трансформацията е успешна. Дали това да се случи и във Велико Търново, думата отново ще имат хората.

Към момента екипът е извършил детайлно наблюдение на 15 ключови кръстовища в града - както най-натоварените, така и тези с най-голяма концентрация на пътно-транспортни произшествия. Обхванати са и пресечките, за които се очаква увеличаване на експлоатацията през следващите пет години. За всяко кръстовище има по 14-часово видеодосие както в пиковите моменти, така и при нормален трафик. Заснемането ясно показва как се образуват колоните от превозни средства, в какви посоки се разпределят. Най-натоварените пресечни точки са били „подложени“ и на наблюдения с дронове. Технологията се използва за пръв път и освен данните за трафика, софтуерът ще изчисли и рисковете от възникване на ПТП.

На базата на анализ на събраните данни ще бъдат разработени възможни решения за нова организация на движение по цялата система от улици, булеварди и кръстовища.

В следващите два месеца проектантите ще са готови с конкретни предложения за мерки, чрез които трайно да бъде подобрен трафикът и пътуването в Старата столица. Отговори ще получат едни от най-важните въпроси - от кой квартал и в каква посока пътуват жителите на града. Това ще позволи и изработването на по-адекватна схема на движение на градските автобуси, нови маршрути и разписания.

„Община Велико Търново започна реализация и на проекта си за интегриран градски транспорт“, подчерта Даниел Панов.

По думите на градоначалника той също предвижда важни мерки, които ще подобрят организацията на движение, придвижване и паркиране. Едно от решенията е създаване на буферни паркинги и осъществяване на директната им връзка с централната градска част и историческите забележителности. Така в която и точка на града да се намира човек, чрез информация, разпространявана онлайн ще можете да провери на кой паркинг има свободни места, коя линия на градския транспорт е най-удобна з пътуването, след колко минути пристига чаканият автобус и кои са интересните обекти или събития по избрания маршрут. Планирано е и купуване на три електрически автобуса, вече е обявена обществена поръчка.

Всички линии от маршрутите на градския транспорт ще бъдат обхванати в информационна система. Чрез електронни табла по спирките, или чрез приложение на смартфона всеки ще знае къде се намира чаканият от него автобус и до колко минути ще пристигне. Същата по своя характер система ще бъде внедрена и за паркингите и сините зони.

Основна реконструкция на булевард „България“ и на две кръстовища - „Беляковско шосе“ и до Летния театър, са част от инвестиционните дейности, заложени в проекта. Паралелно с това, Даниел Панов предвижда в програмата си и преустройство на още две важни пресечни точки на градския трафик - до Съдебната палата/Читалище „Искра“ и на входа на кв. „Бузлуджа“.

В проекта за интегриран градски транспорт е предвидено изграждането на пешеходен надлез над улица „Магистрална“, който ще свърже кварталите „Бузлуджа“ и „Зона Б“ с булевард „Никола Габровски“.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Репортажи