Нови 600 работни места се отварят в Пиринско

Нови 613 работни места могат да бъдат осигурени с европейска финансова подкрепа в Пиринския край. Почти всички по-малки общини в област Благоевград са допустими за участие в Проект „Работа” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Подаването на заявления от работодателите от общините Банско, Белица, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово и Якоруда за участие в Проект „Работа“  стартира  на 16-и този месец и ще приключи на 9-и март, уточниха от Областен информационен център.

Работодатели от реалния (частния) сектор, общини и общинските предприятия, физически или юридически лица, вписани в регистъра към АСП за предоставяне на услугите по дейностите „Домашен социален патронаж” и/или „Домашен помощник”, социални предприятия, дружества за заетост, предприятия, които осигуряват временна работа, НПО, и някои определени видове земеделски производители ще могат да получат средства за осигуряване на заетост за период от 12 месеца на безработни и неактивни лица.

Работодателите ще получат безвъзмездни средства за разходи за възнаграждения за всяко лице, включено в заетост до 12 месеца при покриване на 100 % от сумата на минималната работна заплата, установена за страната, за всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО, както и всички доплащания по приложимото национално законодателство.

Ще се покрият разходи за обучения с ваучери за придобиване на професионална квалификация и за придобиване на ключови компетентности на наетите лица, като обучението може да се провежда преди или по време на заетостта, но трябва да приключи не по-късно от планирания ѝ край, както и разходи за един наставник, нает от работодателя за период до 3 месеца на пълно или непълно работно време (най-малко 4 часа). Месечното възнаграждение на наставника е в размер на една минимална работна заплата и половина.

Коментари

Задължително поле