НСИ: Средната заплата достигна 2072 лева

Средната брутна месечна работна заплата за септември е 2072 лева, съобщават от Националния статистически институт (НСИ). За юли тя е била 1973 лв., а за август - 1957 лв. 

През третото тримесечие на годината средната месечна работна заплата e 2000 лв. и нараства спрямо второто тримесечие с 2,2 процента, отчитат от НСИ. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Държавно управление" - с 13,4 процента, "Образование" - с 12,2 процента и "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7,5%. 

Спрямо третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 14,7%, като най-голямо e увеличението в "Образование" - с 20,3%, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 19,6 процента, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 18,3 процента. 

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 4670 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 3055 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 2894 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1265 лева, "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - 1480 лева, "Други дейности" - 1259 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 15,3%, а в частния - с 14,5%, показва статистиката.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Финанси