НС отмени окончателно търговете за студен резерв на електроенергия

Народното събрание одобри на второ четене промените в Закона за енергетиката, с които отпадат отпадат търговете за студен резерв на електроенергия. Текстовете предвиждат Електроенергийният системен оператор да осигурява необходимите резерви чрез сключване на договори за допълнителни услуги на пазарен принцип - след проведен търг.

Според приетите разпоредби производителите с обща инсталирана мощност от 500 киловата до 1 мегават ще могат да предлагат електроенергията си на свободния пазар, информира БТА. С промените от 1 януари 2021 година се премахва задължителна пет процентна вноска към Фонд "Сигурност на електроенергийната система" за новите ВЕИ проекти.

В началото на дебата Рамадан Аталай от ДПС определи предложенията на парламентарната му група като "сериозна реформа в енергетиката". Сред тях бе и предложението НЕК да не изпълнява функцията си на обществен доставчик. Впоследствие Аталай оттегли предложенията на парламентарната група и мотивира действието си с отказа от подкрепа за тях по време на заседанието на парламентарната комисия по енергетика.

Аталай припомни, че в срок до 1 юли 2021 г. трябва да имаме пълна либерализация на пазара, с което и мотивира предложението за НЕК.

Валентин Николов от ГЕРБ обясни, че без наистина пълна либерализация на пазара, търгове за капацитет, няма да има. Той изтъкна, че не това е начинът, тези промени да бъдат правени с предложения за промени между първо и второ четене на законопроекта. Николов настоя за широко обществено обсъждане.

С приетите текстове в допълнителните разпоредби се дефинира понятието "зелен водород" като: "водород, получен чрез електролиза или други технологии, използващи възобновяеми енергийни източници", както и понятието "междусистемен газопровод". Валентин Николов обобщи, че така се дава възможност България да изпълни своите цели до 2030 г., свързани с декарбонизацията и изтъкна, че страната ни е една от малкото държави, която дава дефиниция на термина "зелен водород".

По предложение на Валентин Николов в Закона за енергетиката се правят промени, с които се гарантира спазването на разпоредбите на евродиректива за газовата инфраструктура до и от трета държава, с което се гарантира, че правилата, които се прилагат за преносните газопроводи, свърващи две или повече държави в ЕС, ще се прилагат и по отношение на преносните газопроводи от и до трети страни.

Коментари

Задължително поле