Община Благоевград ще подпомогне деца със специални потребности по проект на СЮЗО

На редовна сесия днес Общинският съвет в Благоевград единодушно прие предложение за отпускане на временен безлихвен заем за изпълнението на проект „Земеделието в градска среда: модели на управление за по-добър институционален капацитет и социално включване”.

С отпускането на временния безлихвен заем Община Благоевград ще подпомогне деца със специални потребности, които искат да придобият знания и умения в областта на земеделието, съобщиха от местната администрация. Средствата ще бъдат осигурени от предвидени в бюджета разходи за дейност 897 „Международни програми, споразумения, дарения и помощи от чужбина“. Размерът на безлихвения заем е на стойност 30 000 хиляди лева, които следва да бъдат възстановени до 31.03. 2019 година.

Проект „Земеделието в градска среда:модели на управление за по-добър институционален капацитет и социално включване“ се изпълнява от Сдружението на Югозападните общини и е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „Дунав“ 2014- 2020. Община Благоевград е целева община и ползвател на конкретните резултати от изпълнението.

Коментари

Задължително поле