Община Велико Търново влага собствени средства от 368 542 евро за подобряване качеството на въздуха

Община Велико Търново ще кандидатства по програма LIFE на Европейския съюз, съвместно със Столична община и общините Бургас, Монтана, Русе и Стара Загора и клуб „Икономика 2 000” по проект за подобряване качеството на атмосферния въздух. Изпълнението на проекта е разпределено на три етапа, като продължителността му е 6 години. Всички разходи по него за община Велико Търново възлизат на 921 355 евро за целия срок от 6 години, като 60% от стойността /552 813 евро/ е финансиране по програма LIFE, а 40% или 368 542 евро, е собствено участие.

Проектът предвижда осъществяването на наблюдение, контрол и мониторинг, гарантиращи качеството на атмосферния въздух; създаване на добре информирана общност от граждани и неправителствени организации; както и проектиране и внедряване на схема за преход към алтернативни форми на битово отопление в градовете.

Предложението за кандидатстването на община Велико Търново по програма LIFE и участието и със съфинансиране в размер на 40% от общата стойност на проекта ще бъде разгледано на предстоящото заседание на Великотърновския общински съвет на 25 октомври.

Коментари

Задължително поле