Община Пловдив обяви конкурс за иновативни идеи и партньори

Община Пловдив обяви конкурс за подбор на иновативни идеи, които да бъдат включени в проектно предложение на градската управа под тепетата за получаване на европейско финансиране до 5 млн. лева по Програма "Градски иновативни дейности", приоритетна област "Устойчива градска мобилност". Крайният срок за подаване на идейни предложения изтича в 17.15 часа на 23 март (четвъртък), а участниците в конкурса трябва да докажат, че концепцията им не е предварително тествана и прилагана в градски условия в държава членка на ЕС.

Най-доброто предложение ще бъде определено въз основа на четири основни критерия за оценка: иновативност; ползи за обществото; предпоставки за трансфер и приложение на идеята в други европейски градове; техническа осъществимост и измеримост на идейното предложение.

От Община Пловдив уточняват, че "лабораторията" за нови идеи Urban Innovative Actions (UIA) насърчава прозрачния избор на партньори, както и участието на всички ключови заинтересовани страни в процеса на кандидатстване и изпълнение на проекта.

Срокът за участие в конкурса за подбор на партньори изтича в 17.15 часа на 24 март (петък). Партньори могат да са институции, представители на частния сектор, асоциации, образователни, обучителни и научно-изследователски организации и др., стига да имат статут на юридическо лице.

Коментари

Задължително поле