Община Пaвликeни cтapтиpa eнepгиeн пpoeкт зa 466 225 лв.

В три общински сгради ще бъдат подменени отоплителните системи по нов проект на Община Павликени. За смяна на горивната база и подмяна на отоплителните инсталации в Дома за стари хора в с.Караисен, СОУ „Бачо Киро“ в град Бяла черква и старото крило на сградата на Общинска администрация в Павликени Общината получи финансиране от Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2009-2014 по Програма  „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“.

Символичното начало на строителните работи по проекта даде кметът на община Павликени инж.Емануил Манолов. Заедно с изпълнителите на сторителните работи той постави първото парче от топлоизолацията на средното училище в Бяла черква

Проектът „Смяна на горивна база и реконструкция на  отоплителни системи в общински сгради” е на обща стойност 466 225,08 лв. Извън дейностите, изпълнявани с получената безвъзмездна финансова помощ, Община Павликени със собствени средства в общ размер 246 982 лева финансира изпълнението на всички останали енергоспестяващи мерки, предписани от обследването за енергийна ефективност за обектите – изолация на външни стени, подмяна на дограма и топлоизолация на покрив.

„С подмяната на източниците на енергия за отопление и реконструкция на отоплителните системи ще се постигне целта на проекта - повишаване на енергийната ефективност и увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници за отопление и охлаждане в три сгради, собственост на Община Павликени“, обясни инж.Манолов.

Коментари

Задължително поле