Община Свищов получава 20 030 лева по Регионалната програма за заетост

За поредна година Община Свищов участва в Регионалната програма за заетост с проектно предложение. Планираната заетост е от 6 месеца, като дейностите се предвижда да стартират от 1 юни и да продължат до 30 ноември. Финансовите средства са осигурени от Държавния бюджет и са на обща стойност 20 030 лв.

Като водещ приоритет е повишаването на трудовата заетост и намаляване на социалния риск. Това е една отлична възможност, безработни лица над 50 години, и такива които дълго време са на пазара на труда, да получат своята възможност за трудова заетост. Със реализацията на тази програма, Общинската администрация цели подобряване условията на живот и жизнена среда на населението, чрез решаване на проблеми от техническата и социална инфраструктура в общината.

Регионалната програма е насочена към поддръжка на четвъртокласна пътна мрежа чрез почистване на пътни канавки, изрязване на храсти, косене на трева по банкети, почистване и отводняване на улици, дерета и канали и поддържане на детски площадки и паркове.

Коментари

Задължително поле