Община Търговище продължава набирането на потребители на здравни и социални услуги

Първите 38 подали документи ще бъдат посетени от социални работници

Община Търговище продължава приема на документи от нуждаещи се от почасови здравни и социални услуги. На грижи по домовете, включително медицински, рехабилитация, подкрепа за ежедневни дейности, могат да разчитат нуждаещи се от следните групи: хора над 65-годишна възраст, които имат затруднения при самообслужване; лица с ТЕЛК или с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;

възстановяващи се след оперативна интервенция и хоспитализация, за които трябва да се полагат здравни грижи и др.

За тези хора, на място в домовете им, ще се грижат обучени специалисти, които ще ги посещават, за да им оказват съответната подкрепа до 2 часа дневно.

Дейностите са по проект „Патронажна грижа“ на Община Търговище, който се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

От администрацията уточняват, че през следващата седмица ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите на първите 38 кандидатствали за включване в услугите. Те ще бъдат посетени от социални работници, за да се установи състоянието им и конкретната нужда от подкрепа. Одобрените ще бъдат включени в услугите от началото на октомври. Паралелно продължава приемът на документи и на други нуждаещи се. Кандидатите могат да подават изискваните формуляри в Центъра за административно обслужване на Община Търговище. Освен заявление, те трябва да приложат и медицински документи, удостоверяващи здравословното им състояние.

Коментари

Задължително поле