Общински съветници от МК БСП поставиха 8 въпроса по Бизнес плана на "Топлофикация - София"

Общинските съветници от МК "БСП за България" Войслав Тодоров и Николай Велчев поставиха 8 въпроса по Бизнес плана на "Топлофикация - София". Те отправиха официално питане до изпълнителния директор на дружеството Александър Александров и до председателя на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране Димитър Данаилов, в което настояват да получат писмени отговори преди началото на процедурата по приемането му от Столичния общински съвет, съобщават от БСП.

В един от въпросите общинските съветници настояват да бъде посочена причината за разминаването в разходите за заплати на дружеството от представения бизнес план в размер на 97 292 лв. и одобрените от КЕВР разходи за заплати в бизнес плана в размер на 51 543 лв. Разлика, представляваща 45 749 лв. или с 88,24% при инфлацията от януари 2024 г. спрямо юли 2020 г. (когато е изготвен БП пред КЕВР) от 33,4%.

В друг от въпросите те питат каква е причината за заложено увеличение на разходите за работна заплата за 2024 г. спрямо 2023 г. с 30 %? Съветниците обръщат внимание, че в бизнес плана, внесен в СОС е записано, че условно постоянните разходи са увеличени с 4,8 на сто, като годишната прогнозна инфлация за декември 2024 г. спрямо декември 2023 г. е в размер на 4,7 на сто? "В Решение № Ц-12/2023 г. на КЕВР е предвидено за регулаторния период от 01.07.2023 г. до 30.06.2024 г., разходите за заплати за първите шест месеца на 2024 г. да бъдат увеличени с 15,3% спрямо отчетени разходи към края на 2022 г., а не с 30% спрямо края на 2023 г., отбелязват те. - След като КЕВР не е включил в утвърдените цени на електрическата и топлинна енергия до 30.06.2024 г. такова увеличение на заплатите, от къде ще вземат средства за изплащането им? Изводът е, че се превръща в лоша практика КЕВР да признава определен размер на разходи за работна заплата в цените на топлинната и електрическата енергия, а ръководството на "Топлофикация - София" да не се съобразява с този факт и да увеличава възнагражденията си независимо от одобрените от регулатора разходи, без да са осигурени необходимите средства чрез цените от КЕВР".

Войслав Тодоров и Николай Велчев питат също какви са причините дружеството "Топлофикация - София" да не извършва дейността по търговия с природен газ и защо те не са посочени в бизнес плана?

Ето въпросите, които общинските съветници от Местна коалиция "БСП за България" задават на Александър Александров и Пламен Данаилов:

1. "Топлофикация София" има лиценз за търговия с природен газ № Л-561-15/28.09.2021 г. и приет бизнес план от КЕВР за търговия с природен газ с Решение БП -36/28.09.2021 г. за периода 2021 г.-2025 г. Какви са причините дружеството да не извършва дейността по търговия с природен газ и защо те не са посочени в бизнес плана?

2. Каква е причината настоящият бизнес план да залага различни количества топлинна и електрическа енергия от заложените в бизнес плана на дружеството за 2020-2024 г., одобрен от КЕВР с Решение БП-15/25.09.2020 г.?

3. Каква е причината за разминаването в разходите за заплати на дружеството от представения бизнес план в размер на 97 292 лв. и одобрените от КЕВР разходи за заплати в бизнес плана в размер на 51 543 лв. Разлика, представляваща 45 749 лв. или с 88,24% при инфлацията за януари 2024 г. спрямо юли 2020 г. (когато е изготвен БП пред КЕВР) от 33,4%?

4. Каква е причината за заложено увеличение на разходите за работна заплата за 2024 г. спрямо 2023 г. с 30 %? Обръщаме внимание, че в бизнес плана, внесен в СОС е записано, че условно постоянните разходи са увеличени с 4,8%, като годишната инфлация за декември 2024 г. спрямо декември 2023 г. е в размер на 4,7%?

В Решение № Ц-12/2023 г. на КЕВР е предвидено за регулаторния период от 01.07.2023 г. до 30.06.2024 г., разходите за заплати за първите шест месеца на 2024 г. да бъдат увеличени с 15,3% спрямо отчетени разходи към края на 2022 г., а не с 30% спрямо края на 2023 г.

След като КЕВР не е включил в утвърдените цени на електрическата и топлинна енергия до 30.06.2024 г. такова увеличение на заплатите, от къде ще вземат средства за изплащането им?

Извод - превръща се в лоша практика КЕВР да признава определен размер на разходи за работна заплата в цените на топлинната и електрическата енергия, а ръководството на Топлофикация София да не се съобразява с този факт и да увеличава възнагражденията си независимо от одобрените от регулатора разходи, без да са осигурени необходимите средства чрез цените от КЕВР.

5. По какъв начин е изчислена цената на въглеродните емисии за 2024 г. в размер на 75 евро/тон?

6. При какви количества топлинна енергия са изчислени загубите от преноса на топлинна енергия, заложени в бизнес плана?

7. Молим да предоставите справка за отчетените количества топлинна енергия освен по години, но и по заложените в решенията на КЕВР количества топлинна енергия по регулаторни периоди, започвайки от 01.07.2020 г. до 30.06.2021 г. до настоящия регулаторен период 01.07.2023 г. до 30.06.2024 г., както и реално отчетените от "Топлофикация - София" количества. При наличие на съществени разминавания, моля да посочите причината за тях.

8. Молим да предоставите справка за утвърдените от КЕВР цени и количества топлинна енергия по регулаторни периоди (от 01.07.2020 г. до настоящия период), както и реално реализираните, фактурирани количества от дружеството по съответната цена за периода, събраните приходи (общо, битови потребители, стопански потребители, бюджетни учреждения, и колко са несъбраните приходи). Какви мерки са предприети за събирането им?

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони