Ограничиха обжалването на обществени поръчки

Депутатите ограничиха обжалването на обществените поръчки в съда като приеха промени в закона на първо четене. За да се обжалва дадена поръчка, жалбоподателят вече трябва да докаже, че има пряк интерес към нея.

Жалбата няма да спира веднага процедурата, а едва след като Комисията за защита на конкуренцията образува производство, след като е проверила дали е основателна, предвиждат промените.

Ако обжалването е неоснователно, виновното лице ще носи отговорност за причинени вреди.

Според един от вносителите на предложените промени Данаил Кирилов от ГЕРБ с измененията се цели да се спрат злоупотребите в процедурата по обжалване, които забавят важни за обществото инфраструктурни проекти и често водят до изнудване между състезателите в обществените поръчки. Съобщения и призовки вече ще се връчват онлайн или по факс.

Коментари

Задължително поле