Окончателно отмениха обширна санитарна зона около яз."Тича"

Снимка: Цветелина Георгиева/Язовир "Тича" снабдява с вода Шумен, Търговище и Велики Преслав

Петчленен състав на Върховeн административен съд окончателно отмени заповедта на министъра на околна среда и водите, с която се учредява обширна санитарно-охранителна зона /СЗО/ на яз. "Тича" край Шумен, ползван за питейни нужди. Решението на магистратите е от сряда и потвърждава постановеното от тричленен състав на ВАС в края на м.януари.

Заповедта беше атакувана от фирма и от кмета на община Върбица Мердин Байрям. Почти всички населени места от общината попадаха в зоната и това налагаше строги ограничения, включително и за развиване на лични стопанства, торене на земи, наличие на гробища и септични ями. Кметове алармираха, че въвеждането й ще обезлюди района. Възнегодуваха и рибари, на които също бяха наложени ограничения.

Санитарно-охранителната зона бе учредена в края на 2015 г.

Съдът окончателно посочва, че министърът е компетентен да издаде заповедта за учредяване на СЗО на яз."Тича", но е факт нарушение на материалния закон. Актът е издаден по реда на Наредба N3/2000 г. "Според съда, след изменението на Закона за водите през 2006 г., наредбата не следва да се прилага", пише в решението. И се уточнява, че "предвидената за уреждане на тези въпроси наредба, която следва да се издаде от Министерския съвет, така и не е издадена". На второ място е счел, че оспорената заповед цялостно пренебрегва относимите към момента на издаването й законови разпоредби, определяйки СОЗ около водоизточник, докато чл.119а, ал.4 от Закона за водите постановява определяне на СОЗ около водовземни съоръжения.

Така заповедта е определена като незаконосъобразна.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България