„Орлово око” в колите за изпити на шофьори

Контролната дейност на ИА “Автомобилна администрация” ще бъде осъществявана от осем регионални дирекции, а проверки ще се правят и през нощта.

Курсистите ще показват уменията си само пред служител на “Автомобилна администрация”

Правят осем регионални дирекции

Дават по-лесно лицензи за превозвачи

Шофьорските изпити ще се провеждат в коли, оборудвани с камери за видеонаблюдение и датчици, които автоматично ще отразяват грешките. Технологията е близка на тази на “орловото око”, което следи за грешки в тениса. По този начин ще бъде ограничен субективният фактор в изпитите на кандидатите за шофьорска книжка. Наред с това изпитът ще се провежда само от служител на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” без присъствието на представител на учебния център, където кандидат-шофьорът е карал курсове. Това реши Министерски съвет като прие предложени от министъра на транспорта Росен Желязков мерките за подобряване на дейността на ИА “Автомобилна администрация”.

По отношение на предоставянето на лицензи и разрешителни за извършване на превоз на пътници и товари, ще бъдат приложени мерки за намаляване на административната тежест за фирмите чрез ускорено и улеснено издаване на лицензи и намаляване на условията за злоупотреби, посочват от Министерски съвет. Планира се надграждане на информационната система за резервиране на еднократни разрешителни и за автоматизирано разпределение на многократните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за превоз на товари.

В ИА “Автомобилна администрация” ще бъдат създадени осем регионални дирекции с контролни функции вместо сега съществуващите 27 областни отдела, които ще запазят функциите си при провеждането на изпити на кандидатите за водачи. Контролната дейност ще бъде организирана в осем регионални дирекции: София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Плевен, Русе и Враца. Ще бъдат формирани и повече контролни екипи, така че да може да бъдат осъществявани проверки и през нощта, каквито в момента няма.

Коментари

Задължително поле