Откриват Алея на писателите в Двора на кирилицата

Ïðåç þëè ò.ã. Êàðåí Àëåêñàíÿí/íà ñíèìêàòà/ îòêðè ñòåíà ñ 14 áàðåëåôà íà òâîðöè, à íà 1 íîåìâðè ñ áþñò íà Ïåéî ßâîðîâ ñå ñëàãà íà÷àëîòî íà Àëåÿ íà ïèñàòåëèòå

Алея на писателите, творили на кирилица, ще бъде открита навръх Деня на будителите в първата българска столица Плиска. Над 80 творци ще бъдат увековечени в уникалния културно-исторически комплекс Двор на кирилицата.

Началото се поставя на 1 ноември с бюст на българския поет символист и войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация Пейо Яворов. Паметникът на автора на прочувствената елегия "Арменци" е дар от Съюза на арменците в Европа. Негов автор е скулптура Аршак Тжикян. На 25 ноември, когато честваме паметта на Св.Климент Охридски, в Алеята на писателите своето достойно място ще заеме и патриархът на българската литература Иван Вазов.

Поставянето на всеки бюст ще бъде съпроводено и с полагане на пръст земя от неговото родно място. Така под бюста на Яворов след водосвет и освещаване, ще бъде положена шепа земя от родната му къща в Чирпан.

Инициатива да бъдат увековечени класици от цял свят, творили поезия и проза на кирилица, е на създателя на комплекса Карен Алексанян. Както "Труд" писа, през юли т.г. тук беше открита Крепост на българщината с восъчни фигури на българските владетели и стена с 14 барелефа на творци от десет народности, създали предимно незабравими произведения за деца.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България