Открива се специална сметка в Банката на Гърция за подпомагане на засегнатите от пожарите

Открива се специална сметка в Националната банка на Гърция за подпомагане на засегнатите от пожарите, съобщиха от посолството на Гърция в София.

"Предвид международната и в страната вълна от солидарност и подкрепа към страната ни и към засегнатите хора в райните на източна и западна Атика, гръцкото правителство реши да открие специална сметка в Банката на Гърция с цел финансирането на всякакъв вид дейности за подпомагане на засегнатите от пожарите в западна и източна Атика, и основно за ремонтни дейности и обезщетяване на собствениците, чиито домове бяха унищожени от бедствието, както и за възстановяване на засегнатите райони и тяхната инфраструктура. Управляващ орган на тази сметка ще бъде тричленна комисия, която се състои от председателя на парламента, министъра на инфраструктурата и транспорта и министъра на финансите", се посочва в съобщението на гръцкото посолство.

Контролът по разходване на средствата по сметката ще бъде упражняван от регистрирани одитори, които ще бъдат назначени от министъра на финансите, а заключенията им ще бъдат внесени в Сметната палата с цел контрол по законовото изразходване на събраните средства.

Гръцката държава участва в сметката чрез вноска от 20 млн. евро от държавната Агенция по заетостта и човешките ресурси, 10 млн. евро от Министерството на финансите, а гръцкият парламент вече взе решение да внесе още 10 млн. евро по сметката.

В тази сметка ще могат да внасят средства и желаещите чужди държави и фирми, както и граждани от Гърция и чужбина.

"Нашата цел е възстановяването на засегнатите райони и публичната инфраструктура, така и обезщетяването и ремонтите на домовете и останалите сгради да бъдат извършени възможно най-скоро. Поради тази причина ще се използват всички възможности, които дават разпоредбите за даване на разрешителни за ремонтни дейности по ускорена процедура, а там, където е необходимо ще бъдат извършени съответните законодателни промени", се посочва още в съобщението на посолството на Гърция в София.

Данните за специалната банкова сметка в Банката на Гърция са следните:

Банка на Гърция / Bank of Greece

Номер на сметката: 23/2341195169

IBAN: GR4601000230000002341195169

Име на държателя на сметката: Министерство на финансите / Ministry of Finance

BIC/SWIFT: BNGRGRAA

Коментари

Задължително поле