Отново изплува мъртва риба в Янтра

Снимка:Община Велико Търново

За пореден път от водите на река Янтра изплува мъртва риба. Н 18,10 часа във вторник на „зеления“ телефон в РИОСВ във Велико Търново е подаден сигнал от граждани. Те са уведомили екоинспекторите и че водите на реката са оцветени в синьо  при каменния мост на горнооряховското село Първомайци.

Извършена е незабавна проверка от експерти на РИОСВ.

„При огледа на реката бяха установени мъртви риби. Стойностите на измерените на място показатели рН и разтворен кислород, обаче отговарят на нормативните изисквания. Взети са водни проби от представител на Регионална лаборатория към ИАОС от реката и от заустващ канал до моста на  Янтра при Първомайци”, обясниха от екоинспекцията.

След получаване на резултатите от анализите на взетите водни проби ще се установи източника на замърсяването и ще бъдат предприети предвидените в екологичното законодателство административно-наказателни мерки.

Коментари

Задължително поле