Отсъстващата структура на познанието

На 21 май 2021 г. Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) проведе своята XVІІ Студентска научна виртуална конференция и изложба с международно участие „ИНФОРМАЦИЯ – ИНТЕРАКЦИИ – ПРОСВЕТЛЕНИЕ” – „INFORMATION – INTERACTIONS – ILLUMINATION” с девиз: „Човекът е мярка за всички неща” под председателството на проф. д.н. Ирена Петева – Ректор на УниБИТ и проф. д.ик.н. Стоян Денчев – Председател на Общото събрание на УниБИТ с куратор – проф. д.п.н. Александра Куманова – Ръководител на Студентското научно общество (СНО) при УниБИТ.

Ежегодният форум е посветен на 24 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Конференцията е преглед на научноизследователската дейност на СНО при УниБИТ и се провежда по постоянен Ректорски проекТ (ППНП-2021-01/08.03.2021 с Договор НИП-2021-01 от 12.04.2021 г. по НАРЕДБАТА на МОН, обнародвана в „Държавен вестник”, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.: „Аксиология на интерактивен модел на трансформатизма „информационно пространство – информационна среда” (Архитектоника на фондовете на студентските научни изследвания на Университета по библиотекознание и информационни технологии)” с ръководител проф. д.п.н. Александра Куманова). 

Работата по конференцията традиционно протича в рамките на 14 месеца в три секции („Библиотекознание, библиография, книгознание”, „Информационни технологии”, „Културно-историческо наследство”) и се активира от м. февруари, а от м. март – е във виртуален формат и протича с участници и делегати от страната и чужбина в постоянна дистанционна интерактивна форма. 

На форума са представени 3353 публикации на студенти от България, Великобритания, Русия, Унгария за 2005-2021 г., направени по линията на СНО при УниБИТ. В самия форум на 21 май 2021 г. участват 335 доклада с авторството на 174 студенти и докторанти (3-ма от които са от чужбина – Великобритания, Русия), чиито научни съобщения са утвърдени за публикация. 25 учени – рецензенти и консултанти на изданиятана СНО при УниБИТ, представяни на конференцията, и автори на обръщения към този форум (извън Академичния състав на УниБИТ), работят в рамките на конференцията, които са от България, Великобритания, Германия, Грузия, Гърция, Израел, Италия, Иран, Русия, САЩ, Франция.

Под звуците на „Върви, народе възродени” и националните химни на страните – участнички и красиво разположените национални флагове на участниците започна работата на форума. Сред огласените поздравления бяха обръщенията към УниБИТ от името на  Президента на Р. България ген. Румен Радев; на неговия Съветник по образование, наука и иновации г-жа Валентина Танева–Алексова; на Международната академия по информатизация при ООН; декана на Библиотечно-информационния факултет на Санктпетербургския институт по култура, Русия; доц. д-р Елена Нéрлих-Златева от Шилеровия университет в Германия… Поздравления постъпват от редица библиотеки, и те ще бъдат отразени в стенограмата на конференцията…

Чрез форума се финализира библиографската и историографската база по ОТСЪСТВАЩАТА СТРУКТУРА НА ПОЗНАНИЕ – УНИВЕРСАЛНАТА ХУМАНИТАРИСТИКА, която е в основата за изграждане на МИРОГЛЕДА на учения – 16 тома „Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ”, 30 тома серия „Факлоносци” и 16 е-библиотеки (на 8 април 2021 г. точно тази продукция беше удостоена с галапремиера в музей-галерия „Анел”). 
Цигуларката Мария-Румяна Лиркова (Софийска филхармония) обозначи с фрагмент от знаменитата мелодия „My Way” обявеното от проф. Александра Куманова финализиране на библиографския и историографски цикъл от поредиците на СНО при УниБИТ и преминаването на тези издания към конвергентната им фаза.
Цялата тази справочно-енциклопедична литература е създадена чрез метода на ИНФОРМАЦИОННАТА РЕШЕТКА, наречен от неговите автори – проф. Александра Куманова и д-р Николай Василев „Кълбото на Ариадна (Информационна роза)”. Методът има някои знаменити опити да бъде описан, което се вижда и от етимологията му: сито (Тодор Боров), ретикула (Александър Любищев, ризома (Жил Дельоз, Феликс Гуатари), фрейм (Марвин Мински), стълба (Умберто Еко). Именно работата с този метод прави възможни създаваните семантични редове на информацията: „кордебалет” (израз: д-р Николай Василев). Продукцията е предоставена на библиотеките в страната и чужбина.

Академичните слова на проф. д.н. Ирена Петева, проф. д.ик.н. Стоян Денчев, проф. д.п.н. Александра Куманова, проф. д-р Иво Панов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) бяха представени на живо от центъра за транслация на форума на УниБИТ – Заседателната зала на УниБИТ „Професор Стоян Денчев”, откъдето прозвучаха и комюникетата на научния секретар на проекта гл. ас. д-р Надежда Томова, Марияна Матова (Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” – ALUMNI на УниБИТ и Председател на ALUMNI на СНО при УниБИТ и председател на Програмния комитет на форума) и Любов Йовинска (студентка – ІV курс – спец. Библиотекознание и библиография, Председател на Организационния комитет на форума). 

Дистанционно присъединилите се от чужбина представиха своите Академични слова на форума: проф. д.ф.н. Цветан Теофанов – арабист, възпитаник на Багдадския университет, преводач на Свещения Коран и на сборници с хадиси; дългогодишен декан на Факултета по класически и нови филологии на  Софийския университет „Св. Климент Охридски” (директно включване от Париж, където проф. Цветан Теофанов чете в момента лекции в Сорбоната) и проф. Лариса Найдич (емеритус на Еврейския университет в Йерусалим – старши научен сътрудник в Катедрата по езикознание, д-р на илологическите науки – сравнителна лингвистика: германски езици, полиглот; автор книги и множество статии по лингвистика, поетика и теория на превода). 

Чрез виртуалните терминали форумът беше поздравен на живо от студентите – участници в него на живо: Димитриос Бискас (ІІІ курс, ред. – спец. „Политика, международни отношения и философия” – Лондонски University of Royal Holloway, Великобритания), Олга Адаменко (ІІІ курс) и Анастасия Пунда (ІІ курс) – Катедра по информационен мениджмънт на Библиотечно-информационния факултет на СанктПетербургския държавен институт по култура, Русия). Включиха се и студенти, сред които и следващи магистратура, и докторанти, и от двата факултета на УниБИТ – по библиотекознание и културно наследство и по информационни науки.
Два конкурса протекоха в рамките на форума: 1) за създаване на информационна картина на творба от българската изящна словесност по тритомната Златната христоматия на България (2013-2018), претърпяла множество издания (проф. Александра Куманова и д-р Николай Василев) и 2) дефиниране на феномена ПРОСВЕТЛЕНИЕ (определенията са 115 от три страни – България, великобритания, Русияи, които са публикувани на сайта на УниБИТ). 

Истински възторг сред участниците предизвика включилата се дистанционно на конференцията ученичка от 5д клас на 88 СУ „Димитър Попниколов” Богдана Катърска, която участва във форума със свое определение на феномена „ПРОСВЕТЛЕНИЕ”…

Бяха представени 6 новосъздавани е-библиотеки (и техните девизи: е-библиотека, посветена на: Георги С. Раковски – РАКОВСКИ – „Да служиш на Отечеството си е най-голямата чест.”; проф. Васил Златарски – ЗЛАТАРИКА –  „За всяка работа си има майстори.”; на Ернст Теодор Амадей Хофман – ХОФМАНИАНА – „Вълшебникът микрокосмос действа в мен и ме подтиква към всякакви чудатости”; Александър Сергеевич Пушкин – ПУШКИНИАНА – „И нет истины там, где нет любви”; Антон Павлович Чехов – ЧЕХОВИАНА –  „Вярвам, че нищо не преминава безследно и че всяка най-малка стъпка има значение за сегашния и бъдещия живот”; проблемите на пандемията – ДЕКАМЕРОНИКА – „Да позволим на самите себе си да се променим!”... 
По щастливо стечение на обстоятелствата директорът на Академичното издателство „За буквите – О писменехь” доц. д-р Диана Стоянова представи точно на форума току-що появилият се от печат нов брой на едноименния Кирило-Методиевски вестник, който лично проф. д.ик.н. Стоян Денчев поднесе на участниците на живо в работата на Пленарното заседание на конференцията. Проф. д-р Иво Панов предостави на УниБИТ новата си монография „Енигмата на Омар Хаям”  (2019, т. 1).

С „Ода на радостта” на Лудвиг ван Бетховен конференцията обозначи планетарната свързаност на хората на духа, интелекта и творчеството.

 

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Култура