От януари до май: Държавната хазна с излишък от 1,278 млрд. лв.

Министерството на финансите

Държавната хазна има излишък от 1,278 млрд. лв. (1,1% от прогнозния БВП) за първите пет месеца на годината, показват предварителните данни на Министерството на финансите (МФ). За сравнение отчетеното превишение на приходите над разходите за същия период на 2019 г. беше над 3 млрд. лв. (2,5% от БВП). Това означава, че съпоставено с 2019 г. бюджетното салдо се влошава с 1,75 млрд. лв., посочват от МФ.

Данъчните и неданъчните приходи от януари до май 2020 г. намаляват с 1,463 млрд. лв. спрямо същия период на миналата година, докато постъпленията от помощи нарастват с 360,2 млн. лв. Забавянето в приходите се дължи от една страна на удължаването на сроковете за внасяне на корпоративните и местните данъци, и от друга – с негативните ефекти върху постъпленията при повечето основни данъци и осигуровки от въведените ограничения в България и света във връзка с борбата с разпространението на COVID-19. Очаква се негативната тенденция да продължи и през следващите няколко месеца, коментират от МФ.

Приходите в държавната хазна до края на май са в размер на 17,616 млрд. лв. (39,7% от актуализирания план за годината). Спрямо първите пет месеца на 2019 г. намаляват приходите от всички основни данъци.

Разходите на държавната хазна към края на май са в размер на 16,338 млрд. лв., което е 34,1% от актуализирания годишен план. За сравнение разходите към май 2019 г. бяха в размер на 15,693 млрд. лв.

 

Коментари

Задължително поле