От януари 2021 г.: Безработните дължат по 26 лв. за здравни вноски

Трайно безработните, които не получават обезщетение от хазната, дължат за здравни вноски по 26 лв. на месец.

Плащат 8% върху половината от минималния осигурителен доход

Подават декларация Образец 7

От 1 януари 2021 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата, и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се граждани, дължат месечно по 26 лв.

От 1 януари е определен нов размер на минималния месечен осигурителен доход - 650 лв., а максималният осигурителен доход остава 3000 лв. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен осигурителния доход за самоосигуряващите се. Тоест за тях здравната вноска е 8% върху не по-малко от 325 лв. и не повече от 3000 лв. месечно.

Срокът за плащане на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Здравната вноска за януари 2021 г. трябва да се плати до 25 февруари 2021 г.

Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7. Тя се подава до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за плащане на здравни вноски. Тоест, ако от 1 януари 2021 г. трябва сами да внасяте здравни вноски, то трябва да подадете декларация Образец 7 до 25 февруари. Глобата за неподаване на декларацията е от 500 лв. до 1000 лв.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който човек потърси медицинска помощ, платена от здравната каса. Прекъснати здравноосигурителни права се възстановяват, след като бъдат платени всички здравни вноски за последните 60 месеца.

Коментари

Задължително поле