Оцапахме и златните паспорти

Правната комисия в парламента гласува бързо и единодушно премахването на т. нар. златни паспорти - т. е. на практиката да се дава българско гражданство на чужденци срещу краткотрайни инвестиции.

Бързо и единодушно? Правилно чухте. Без разногласия между мнозинството и опозицията. Как така? Много просто. След ултиматум от Брюксел.

Има-няма 2 години минаха, откакто Еврокомисията публикува доклад, че България, Кипър и Малта държат първите места по раздаването на златни паспорти „по система, която прилича на покупко-продажба”, дипломатически казано. От ЕК и в прав текст обявиха тогава какви рискове се крият в системата, практикувана в трите държави, а донякъде и в Австрия: пране на пари, корупция и укриване на данъци.

Рисковете са за целия съюз, тъй като отделните страни продават европейско гражданство - нещо, което не им принадлежи, подчертаха от Брюксел. А след брифинга Вера Йоурова обяви, че получила обещание от българското правителство - да не дава вече така лековато гражданство на чужденци, които са влагат над 1 млн. лв. в акции на местни дружества, облигации, съкровищни бонове и др., или пък увеличават до 2 милиона тази инвестиция.

Нас, разбира се, ни бива за обещания. Те обещанията не щат хляб и вода, както казват нашите баби.
А ето Австрия например по онова време не даде никому никакви уверения. Но 5 месеца по-късно излезе с ремонтирана нормативна уредба.

А България? С какво се изяви? С нищо, от което компрометираната форма на инвестиции да се подобри. Ако не броим един проект за поправки в Закона за българското гражданство, който се мярна е и се омъгли - независимо от трикратните напомняния на Еврокомисията за вредите от алъш-вериша. Очевидно стана, че у нас инвестиции се правят на хартия, докато се разреши пребиваване и се подаде молба за паспорт. После се изпаряват - продават се, да кажем, купените ценни книжа.

Е, станаха очевидни и други неща - особено когато през 2018 г. бяха арестувани 30 души от агенцията за българите в чужбина, а шефовете є бяха обвинени в корупция във връзки с издаването на български документи за самоличност... Но с очевидните неща дотук. Че се излагаме пред чужденците, като им отваряме още очите.

Коментари

Задължително поле