Пенков поема спешна помощ, Начева – бюджета на МЗ

DVC 10.1 HDMI

Превенцията на общественото здраве поема Йорданова

Разпределени са ресорите на зам.-министрите на здравеопазването. Д-р Бойко Пенков поема медицинските дейности и образованието, лекарствата и медицинските изделия, центровете за спешна помощ, медико-социалните домове за деца, държавните психиатрии, центровете “Фонд за лечение на деца” и за асистирана репродукция, агенциите по лекарствата “Медицински одит” и по трансплантация и Националния център по трансфузионна хематология.

На зам.-министър Жени Начева са поверени обществените поръчки, международните проекти, електронното здравеопазване, бюджетът и финансите на МЗ.

Зам.-министър Светлана Йорданова ще продължи да отговаря за превенцията на общественото здраве, за отчитането и оценката на националните здравни програми и специализирани донорски програми. Поверени са й още режимите, свързани с водите и храните, както и дейностите около ваксините, които се осъществяват от главния държавен здравен инспектор. Йорданова ще контролира върху Националния център по заразни и паразитни болести, Националната експертна лекарска комисия и Националния център по радиобиология и радиационна защита.

Коментари

Задължително поле