Пенсиите най-трудни за хората на 45 години

Хазната ще има най-големи проблеми при изплащането на пенсиите на хората, които сега са на около 45 години.

100 работника ще издържат 90 възрастни българи

Отсега трябва да спестяват, ако искат да имат средства на старини, когато остареят

Дефицитът в НОИ ще расте до 6,7% от БВП на страната

Изплащането на пенсиите на хората, които сега са на около 45 години, ще бъде най-трудно, става ясно от разчети на Сребърния фонд за състоянието на пенсионната система. Затова, ако хората на средна възраст искат да имат прилични средства на старини, трябва да започнат сами да спестяват още от днес, коментираха финансисти.

Вноските, които всяка година влизат в НОИ, не са достатъчни за изплащането на пенсиите като необходимите допълнителни средства се покриват от републиканския бюджет. Разчетите сочат, че през следващите десетина години дефицитът в пенсионната система ще се задържи под 5% от Брутния вътрешен продукт (БВП) на страната благодарение на въведеното ежегодно повишаване на необходимите възраст и стаж за пенсиониране. През 2037 г. обаче пенсионната възраст за жените и мъжете ще се изравни на 65 години. След това в периода 2040-2060 г. в резултат на процеса на застаряване на населението и очакваната по-висока продължителност на живота, фискалният натиск върху държавната пенсионната система ще се увеличи и дефицитът ще достигне 6,7% от БВП, пише в анализа. А разходите за пенсии ще нарастват като дял от БВП.

Това означава, че за да бъдат осигурени пенсиите на настоящите 45-годишни граждани, когато те станат на 65 години, хазната ще трябва да свие някои от другите си разходи, да повиши данъците, или бюджетът да има дефицит, т.е. да живеем на кредит. Разбира се, управляващите може да изберат и друг вариант - след няколко години отново да повишат възрастта за пенсиониране, или просто отпусканите нови пенсии да бъдат по-малки спрямо доходите на работещите хората. Като цяло обаче прогнозите са пенсиите да бъдат около половината от осигурителния доход на хората в годините преди пенсионирането им.

Ситуацията става още по тревожна, ако се погледнат и прогнозите за броя на населението и средната възраст на гражданите. В периода до 2037 г., когато пенсионната възраст за жените и мъжете ще се изравни на 65 години, на 100 работещи и внасящи осигуровки граждани, ще се падат под 80 пенсионера. В периода 2037–2060 г. обаче ситуацията значително ще се промени поради застаряването на населението и увеличаващата се средна продължителност на живота, като през 2060 г. на 100 осигурени лица се очаква да има над 90 пенсионери. Т.е. осигурителните вноски за старост на 100 работника ще отиват за изплащането на 90 пенсии, а останалите необходими средства за пенсиите ще идват от републиканския бюджет, т.е. от данъците, които плащат същите тези работници.

 

Имаме средно по 3000 лв.

628 хил. души с доброволни осигуровки

Вноските на мъжете са по-големи

Освен държавната пенсия хората, които сега са на около 45 г., ще получават пари и от частен универсален пенсионен фонд, в който се осигуряват. Допълнително над 628 хил. души или техните работодатели правят доброволни вноски и за трета пенсия. Месечните вноски в доброволните пенсионни фондове са средно по 104 лв. Повечето от тези вноски се правят от работодатели в желанието им да предоставят по-добри условия на труд и да задържат кадрите си. Натрупаните пари за трета пенсия обаче са средно само 1700 лв. на един осигурен, сочат данни на Комисията за финансов надзор. Сред причините за това е, че често един работодател прави вноски за своите служители. Но когато човек отиде в друга фирма новият работодател спира да го осигурява.

В задължителните универсални пенсионни фондове работещите българи имат средно по близо 3000 лв. за втора пенсия. Конкретната сума на всеки човек зависи от годините, през които е осигуряван и официалните му доходи. Хората на възраст 15-19 години, които отскоро работят, имат по 120 лв. за старини. А тези на 55-59 г., които само след няколко години ще се пенсионират, имат в универсалните фондове средно по 3723 лв. Сумата е доста малка за да осигури получаването на прилична пенсия.

Мъжете имат малко повече натрупани пари за втора пенсия от жените. Това се дължи на по-високите заплати и по-дългия им осигурителен стаж. В универсалните фондове мъжете имат средно по 3137 лв., а жените - 2840 лв.

 

В Сребърния фонд има 2,9 млрд. лв.

Ще го използват през най-тежкия период

Натрупаните средства в Сребърния фонд към края на март са 2,94 млрд. лв., сочат данни на Министерството на финансите. Този фонд беше създаден, за да послужи за изплащане на пенсии, като в него влизат пари от концесии, приватизация и излишъка в хазната, ако има такъв в края на годината. През последните години обаче вноските във фонда са минимални.

Парите в Сребърния фонд в момента се държат на депозити в БНБ, лихвите по които са отрицателни (около -0,20%). За да не се топят средствата, тези отрицателни лихви се плащат от републиканския бюджет. През следващите години се планира парите да продължат да се държат в БНБ, за да не бъдат поемани никакви рискове от вложения на капиталовите пазари.

Плановете са парите от Сребърния фонд да се използват в период, когато дефицитът при изплащането на пенсиите ще бъде най-голям - т.е. след 2040 г. Тези средства обаче няма да помогнат много на хазната. Според разчетите на МФ за изплащане на пенсии само през 2020 г. са необходими 10,568 млрд. лв., което над три пъти повече от средствата във Сребърния фонд.

 

Промени в Кодекса за социално осигуряване

Избираме старата или новата формулата до 2023 г.

До края на 2022 година хората ще могат да избират по коя формула - новата или старата да се пенсионират. Това предвиждат последните промени в Кодекса за социално осигуряване, които парламентът прие.

В старата формула освен трите години – от 1997 до 1999 г., ще влизат и трите най-добри години преди 1997 г.

В новата формула е заложено тези години да отпаднат при изчисляването на индивидуалния коефициент и да се взима само стажът след 2000 г.

Хората, които вече са подали заявление за пенсия или им е отпусната такава след 31 декември 2018 г., имат шестмесечен срок да поискат еднократно преизчисление. В тези случаи пенсията се отпуска в новия размер от същата начална дата.

След 1 януари 2023 г. ще се пресмята само осигурителният доход, натрупан след 1 януари 2000 г.

 

Разчети

Вдигат тавана на 1200 лв.

От 1 юли 2019 г. таванът на пенсиите - както на новите, така и на старите, се планира да бъде увеличен от сегашните 910 лв. на 1200 лв. А като цяло увеличението на пенсиите от средата на годината се очаква да бъде с 5,7%.

Таванът на пенсиите ще бъде 40% от максималния осигурителен доход, който от началото на годината беше повишен от 2600 лв. на 3000 лв. Вдигането на тавана ще позволи на 41 хил. души да получават реалните си пенсии от средата на годината, сочат разчетите на НОИ. В момента пенсиите на около 65 хил. души са орязани заради съществуващия таван.

През миналата година имаше идея през 2019 г. да отпадне таванът само за новите пенсии, но предложението беше отхвърлено, защото нямаше да бъде справедливо спрямо старите. За старите пенсии пък управляващите не искат таванът да бъде увеличен, защото в този случай един човек ще получава над 19 500 лв., а четири пенсии ще бъдат по над 10 хил. лв.

Коментари

Задължително поле