Пенсионираме се по-късно и с повече стаж

Считано от 1 януари до 30 юни 2020 г. минималният размер на пенсията за стаж и възраст ще бъде 219,43 лв.

Жените трябва да са навършили 61 години и 6 месеца, а мъжете – 64 години и 3 месеца

Таванът остава 1200 лева

Възрастта и осигурителният стаж за пенсиониране се вдигат отново от тази година. За най-масовата трета категория труд вече ще са нужни навършени 64 години и 3 месеца за мъжете, за да могат да се пенсионират. За жените тя става – 61 години и 6 месеца. Спрямо 2019 година увеличението на възрастта при мъжете е с 1 месец, а за дамите – с 2.

Освен възрастта се повишава и нужният стаж за пенсия. За да се пенсионират, жените вече трябва да имат 35 години и 10 месеца осигурителен стаж. За мъжете той вече е 38 години и 10 месеца. И за двата пола това е с два месеца повече, в сравнение с миналата година.

В случай, че лицата нямат право на пенсия по горните условия, то от 1 януари 2020 г., за да се пенсионират те трябва да са навършили 66 години и 6 месеца и да имат поне 15 години стаж. Крайната цел на плавното повишение на пенсионната възраст е тя да се изравни и за мъжете и жените да стане 65 години през 2037 г.

Повишава се и възрастта за придобиване право на пенсия на военнослужещите, полицаите, водолазите и служителите в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Те могат да се пенсионират след навършване на 53 години и 6 месеца, при общ осигурителен стаж от 27 години, като 18 години от тях да са работили в съответната служба.

По-късно вече ще се пенсионират и учителите. От тази година те ще придобиват право на пенсия при навършване на 58 години и 6 месеца от жените и 61 години и 3 месеца от мъжете, при условие, че имат учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. От първия ден на всяка следваща година до навършването на 62-годишна възраст за жените и мъжете възрастта се увеличава, като повишението за жените е с по 2 месеца до 2029 г. и с по 3 месеца от 2030 г. Възрастта за мъжете се увеличава с по 1 месец годишно, а изискването за продължителността на учителския осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете не се променя.

От 1 януари до 30 юни 2020 г. минималният размер на пенсията за стаж и възраст ще бъде 219,43 лв. От 1 юли минималната пенсия ще стане 250 лева, а всички пенсии ще бъдат увеличени с 6,7%, както е заложено в бюджета за 2020 година.

Таванът на пенсиите остава 1200 лева.

Коментари

Задължително поле