Пламен Димитров, лидер на КНСБ: Да бъде удвоена добавката на хора с над 90 % увреждания

Да бъде удвоена добавката за чужда помощ, която в момента е 90 лева за хора с над 90 % увреждания. Това предложение на КНСБ обяви във Велико Търново президентът на синдиката Пламен Димитров.

Той заяви, че в Закона за държавния бюджет трябва да се заложат допълнително до 100 млн. лева, за да се помогне на хората с увреждания.

"Около 6000 от хората с 90 и над 90% увреждания са деца, 80 000 са над 18-годишни, а 17 000 души са в пенсионна възраст и те са предимно в провинцията", оповести Димитров.

Той допълни, че според експерти на КНСБ в тази категория лицата трябва да бъдат допълнително подпомогнати диференцирано по критерии, изработени и с национално представените организации на хората с увреждания.Според ръководителя на Конфедерацията възнагражденията на заетите в държавния и частния сектор догодина трябва да нараснат с 15-20%.

„Увеличението на учителските заплати е добро начало, но работещите и от другите сфера също очакват ускорено увеличение на доходите. Това трябва да стане бързо, защото и без това българското население намалява годишно с 30-35 хиляди души заради демографията и икономическата миграция", коментира още Димитров.

Лидерът на КНСБ и неговият заместник Чавдар Христов бяха на визита във Великотърновска област, за да представят Третия кръг на кампанията „Бъди инфо”. Тя е посветена на информирането и консултирането като основно трудово право на работниците и служителите. Провежда се в рамките на проекта „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании” в партньорство с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Българската стопанска камара.

Коментари

Задължително поле