Пласирахме дълг за 2,5 млрд. евро

България пласира нов държавен дълг за 2,5 млрд. евро на международните пазари. Той е разпределен в две емисии - 10-годишни и 30-годишни държавни еврови облигации. За всяка една от емисиите са одобрени поръчки за 1,25 млрд. евро, предадоха специализираните информационни агенции. Книжата са качени за търговия на борсата в Люксембург.

Падежът на 10-годишните облигации е на 23 септември 2030 г. Те са с фиксирана лихва от 0,375%, изплащана веднъж годишно, и са пласирани на цена от 99,863 евро на 100 евро номинал.

Падежът на 30-годишните облигации е на 23 септември 2050 г. Те са с фиксирана лихва от 1,375%, изплащана веднъж годишно, и са пласирани на цена от 99,566 евро на 100 евро номинал.

Коментари

Задължително поле