Плащаме повече данъци въпреки Covid-19

Нарастват приходите от осигуровки и от налога върху доходите

Фирмите внасят по-малко в хазната

Пушим повече легални цигари

Данъчните приходи в държавната хазна нарастват въпреки икономическата криза, породена от мерките срешу Covid-19. Приходите от данъци и осигуровки от януари до ноември миналата година са малко над 32 млрд. лв., като са с 49 млн. лв. повече от същия период на предходната година, показват данни на Министерство на финансите.

Това се дължи на увеличение на данъците, плащани от хората. Приходите от осигуровки нарастват с 395 млн. лв. (+4,13%), а от данъка върху доходите - със 162 млн. лв. (+4,41%).

Оказва се, че въпреки кризата и ръста на безработицата, налозите върху заплатите на хората се увеличават. Основната причина за това е ежегодното повишаване на минималната заплата.

Плащаните от фирмите данъци обаче намаляват. От януари до ноември 2020 г. приходите от корпоративни данъци са 1,8 млрд. лв., което е със 141 млн. лв. (-7,23%) по-малко от същия период на предходната година. Като се има предвид, че оборотите, а съответно и печалбата, в редица сектори на икономиката са намалели с над 20%, явно други фирми се представят по-добре от предходните години и плащат повече данъци.

Нарастват и приходите от акциз върху цигарите. До ноември те са 2,61 млрд. лв., или с 62 млн. лв. повече от същия период на предходната година. Приходите от ДДС от сделки в страната също нарастват. До ноември те са в размер на 6,87 млрд. лв., което е ръст с 440 млн. лв. (+6,84%) на годишна база. Приходите от ДДС от внос обаче намаляват със 723 млн. лв. (-18%). Но за това има обективни причини. Петролът е по-евтин от предходната година, което води и до по-малко приходи от ДДС при вноса му. Освен това от 1 юли 2019 г. беше въведена възможност за отложено плащане на ДДС при внос на някои стоки от страни извън ЕС. Ефектът от прилагането на този режим за периода януари-ноември 2020 г. е неначислен ДДС при внос в размер над 1 млрд. лв.

Коментари

Задължително поле