Плевенчанин на съд за 500 000 лв. укрит ДДС

Окръжна прокуратура – Плевен внесе в съда обвинителен акт срещу 44-годишен мъж за извършено данъчно престъпление.

Обвинението срещу Милен А. е за това, че през периода април 2007 –юни 2008 г. в качеството си на пълномощник и лице, което осъществява фактически дейности и функции на данъчно задълженото лице - ”САД” ЕООД, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери – 492 700.60лв.

Според прокуратурата, обвиняемият е:

- потвърдил неистина в справки - декларации по чл. 125, ал.1 ЗДДС, подадени в ТД на НАП - Велико Търново - офис Плевен като включил в данъчната основа на доставките с право на пълен данъчен кредит стойността на фиктивни покупки по фактури, с обща данъчна основа 2 448 203.00 лв. и ДДС в общ размер 492 700.60лв;

- съставил и използвал документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите по приходите - дневници за покупките на „САД” ЕООД за данъчните периоди месец април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември и декември 2007г. и месец януари, февруари, март, април и май 2008г., приложени към подадените пред ТД на НАП – гр. Велико Търново, офис – гр. Плевен справки-декларации по ЗДДС, в които са вписани фактури с издател „Итрони“ ООД и получател „САД“ ЕООД отразяващи фиктивни доставки;

- приспаднал неследващ се данъчен кредит в рамките на справките - декларации по ЗДДС, като в резултат на деянието са укрити данъчни задължения в размер на 492 700.60лв. – особено големи размери по смисъла чл. 93, т. 14 НК, като отделните деяния осъществяват състава на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща фактическа обстановка и при еднородност на вината и последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите - престъпление по чл. 255, ал. 3 , вр. ал. 1, т. 2, 6 и 7, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Предстои насрочване на делото за разглеждане пред съда .

Коментари

Задължително поле