Повишават лихвите по заеми за бизнеса

Нарастват лихвите по големите заеми за бизнеса в размер над 1 млн. евро.

Поскъпват жилищните кредити в евро

Лихвите по повечето кредити за бизнеса през септември се повишиха, сочат данните на БНБ. Най-много са поскъпнали заемите за фирми в размер над 1 млн. евро, договорени в единната европейска валута. Средната лихва по тях е нараснала от 2,08% през август на 2,97% за септември. Лихвите по големите бизнес заеми в левове също нарастват, но с доста по-малък темп - от 3,61% на 3,67%. При по-малките левови заеми за фирми лихвите нарастват от 3,74% на 4,03%. Малките кредити в евро поевтиняват като лихвите падат от 3,16% на 3,03%.

При кредитирането за граждани поскъпват само жилищните заеми в евро. Годишният процент на разходите (ГПР) по тях, който включва освен лихвите и всички такси и комисионни, нараства до 4,72%, при 4,34% за предходния месец. ГПР по жилищните кредити в левове намалява от 3,94% на 3,70%. Намалява ГПР и по потребителските заеми съответно до 10,94% за левовите и 5,23% за тези в евро.

При депозитите лихвите за гражданите продължават леко да намаляват. При лихвите по влогове на бизнеса има увеличение, но то е незначително.

Коментари

Задължително поле