Повишават осигуровките на фермерите с 58 лв.

По-високи социални и здравни осигуровки ще плащат фермерите и самоосигуряващите се граждани през 2020 г.

За година стопаните ще трябва да дадат 700 лв. повече

Ще правят вноски поне върху 610 лв.

Минималните осигуровки на земеделските стопани ще бъдат увеличени с 58,38 лв. на месец от началото на 2020 г. Така за цялата следваща година те ще платят малко над 700 лв. повече за осигуровки. Минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители да бъде увеличен от 400 лв. на 610 лв., колкото ще бъде и минималната заплата, предвижда проектът на бюджет за 2020 г., който в четвъртък беше одобрен от Министерски съвет.

Земеделските стопани задължително се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. В момента минималните им месечни здравни и социални осигуровки са 111,20 лв. Догодина вноските им ще нараснат до 169,58 лв. Ако фермерите се осигуряват и за общо заболяване и майчинство в момента вноските им са поне 125,20 лв. на месец. А от началото на следващата година ще нараснат с 65,73 лв. и ще бъдат 190,93 лв. Това означава, че за цялата 2020 г. ще платят 788 лв. повече за здравно и социално осигуряване.

От 1 януари 2020 г. ще бъде увеличен и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се граждани - от сегашните 560 лв. на 610 лв. Това означава, че ако се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, минималните им месечни вноски ще нараснат с 13,90 лв. А се осигуряват и за общо заболяване и майчинство минималните им месечни здравни и социални вноски ще бъдат увеличени с 15,65 лв. Така за цялата следваща година ще платят 188 лв. повече за осигуровки.

От 1 януари 2020 г. ще бъде увеличен и прагът за пенсиониране. За жените ще се изискват навършени 61 г. и 6 месеца, както и 35 г. и 10 м. осигурителен стаж, което е увеличение с два месеца. За мъжете изискуемата възраст нараства с 1 месец до 63 г. и 3 м, а изискването за стаж - с 2 месеца до 32 г. и 10 м. От 1 юли 2020 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2019 г., ще бъдат увеличени с 6,7%. Предвижда се актуализирането на пенсиите да бъде по швейцарското правило - с половината от очакваната инфлация и ръста на осигурителния доход.

Коментари

Задължително поле