Подписаха Колективния трудов договор със синдиката на медицинските специалисти от детско и училищно здравеопазване в Свищов

Кметът на Свищов Генчо Генчев и председателят на синдикалната организация на медицинските специалисти от детско и училищно здравеопазване към КНСБ Красимира Златева сключиха Колективен трудов договор. Със споразумението са уредени въпроси на трудовите и осигурителните отношения на медицинските специалисти от детско и училищно здравеопазване.

В Колективния трудов договор освен трудовите възнаграждения и обезщетения, с конкретните размери на началните основни работни заплати, са договорени още работно време, почивки и отпуски, въпроси касаещи професионалната квалификация, средствата за социално подпомагане, здравословни и безопасни условия за труд, условия за синдикална дейност, трудова заетост и др.

Коментари

Задължително поле